Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Stenholt
    Foto: Henrik Stenholt
  • Fotograf: Mogens Frost Christensen
    Foto: Mogens Frost Christensen
  • Fotograf: Mogens Frost Christensen
    Foto: Mogens Frost Christensen

Kendetegn

: Blank Gæstemyre er en lille, rødbrun art, hvis arbejdere bliver 2,5-3 mm lange. Bagkroppen er noget mørkere end hoved og forkrop. Den er tydeligt blank og skinnende på hele kroppen, og lever i den grad op til sit danske navn. Benene er korte.

Dronningen måler 3 til 3,5 mm, og findes i flere former. Nogle er nærmest identiske med arbejdere, dog med større facetøjne og punktøjne. Andre er større, mørkere og vingede. Både dronning og arbejder har 11 antenneled.

Hannen måler 2,5 til 3 mm, er vingeløs, og ligner en arbejder til forveksling. Den har dog noget større facetøjne, tydelige punktøjne samt 12 antenneled.

Blank Gæstemyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rune Larsen

Forveksling

: Gæstemyren ligner arter fra slægterne Leptothorax og Temnothorax, som den også er ret nært beslægtet med. Ligheden er dog kun overfladisk, og Gæstemyren kan altid kendes på dens meget tydelige, spidse udvidelse på postpetiolus (2. stilkled) underside.

Udbredelse

: Der er spredte fund fra hele landet. Den er med garanti overset, og er muligvis ret almindelig. Selv har jeg fundet den i størstedelen af undersøgte tuer.
Blank Gæstemyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan træffes i tuen året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Blank Gæstemyre baseret på Naturbasens observationer:
Blank Gæstemyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Gæstemyre - månedlig fordeling

Biologi

: Blank Gæstemyre lever som gæst hos arter af skovmyre, eksempelvis Formica rufa og polyctena, samt Stubmyre (Formica truncorum), sjældnere hos arter i underslægten Coptoformica, såsom Rød Hedemyre (Formica exsecta). Kolonien grundlægges i rådne kviste og lignende i værtsmyrerens tue. Samfundene er små, og består af op til 150 arbejdere og en enkelt dronning. Der kan dog ofte findes flere gæstemyrekolonier pr. tue. Arbejderne kan vandre frit på tuens overflade uden at blive opdaget af de langt større værter. Værtsmyrerne er meget aggressive arter, der forsvarer tuen mod udefrakommende trusler. Derved bliver Gæstemyrernes bo indirekte beskyttet af værten.

Den findes lettest ved at kigge i udkanten af gamle tuer, hvor der findes fint udgravet materiale. Alternativt kan den sigtes fra tuemateriale.

Gæstemyren kan ubemærket stjæle føde direkte fra værternes mund, når de fodrer hindanden. Muligvis bliver den også direkte fodret af værten, og den er sandsynligvis også i stand til at fouragere på egen hånd.

I juli-august kommer de nye dronninger og vingeløse hanner frem, og parringen finder sted på tuens overflade.

Levested

: Findes i tuer af Formica-arter. Der foreligger dog også få fund af arten uden tilknytning til nogen værtsmyre.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg og Urban Wahlstedt, 2012.Nationalnyckeln. Steklar: Myror-getingar. Artdatabanken, Uppsala.

De senest indberettede arter i Naturbasen: