Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Philip Jørgensen
  Foto: Philip Jørgensen

Svær at bestemme!

Flere lignende arter. Hatfarven, stokskællenes første farve, kødets farveskift samt mykorrhiza-værten (eg, bøg eller poppel) er vigtige karakterer. Bestemmes / bekræftes i forum via gode fotos.

Kendetegn

: En rørhat med rødbrun hat og ret mørkt skællet stok.

Hat 3-15 cm bred, højt hvælvet til affladet, glat, først fint og tæt filtet, siden undertiden opdelt i med indrullet-indadbøjet rand, der er slået ind under rørene og opsplittet i store, trekantede-uregelmæssige hudlapper, livligt til mørkt rødbrun. Stok hvidlig med tæt beklædning af i begyndelsen rødbrune skæl, der bliver mørkere rødbrune med alderen. Kød hvidt, ved gennemskæring gråviolet, i stokbasis ofte blåfarvet.

Rustrød Skælrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Variation

: Arten varierer ikke meget ud over de aldersafhængige forandringer. Der kendes ikke former med hvid hat.

Forveksling

: Rustrød Ege-Rørhat tages her i meget bred forstand (efter Den Bakker & Noordeloos) og inkluderer former, som tidligere blev regnet for selvstændige arter, L. populinum og L. salicola, der vokser under hhv. poppel og pil. Det betyder, at der kun er få forvekslingsmuligheder tilbage blandt rørhatte med skællet stok og rød hat. Orange Aspe-Rørhat (L. albostipitatum, syn. L. aurantiacum) kendes på orange hat og i begyndelsen hvide stokskæl og voksested under bævreasp. Rød Birke-Rørhat (L. versipelle) kendes på orangegul til gulbrun hat, sorte skæl på stokken og voksested under birk. Ræverød Fyrre-Rørhat (L. vulpinum) kendes på rødbrun hat, sorte skæl på stokken og voksested under fyr og gran. Alle disse har overhængende hathud og sortanløbende kød. Den Bakker & Noordeloos bruger navnet L. aurantiacum på denne art, hvilket bestemt ikke er anbefalelsesværdigt, da dette navn hidtil udelukkende har været brugt på Orange Aspe-Rørhat og stor forvirring vil opstå, hvis navnet flyttes over på en anden art. Dette er imod de botaniske nomenklaturreglers ånd og paragraffer.

Udbredelse

: Hist og her i det østlige Jylland og på Øerne, i øvrigt sjælden.
Rustrød Skælrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rustrød Skælrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Rustrød Skælrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rustrød Skælrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med eg, bøg, poppel, i udlandet også angivet fra birk, pil, ægte kastanje og lind. Det latinske artsnavn betyder ege-.

Levested

: I løvskove og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Bakker, H. & M.E. Noordeloos, 2005: A revision of European species of Leccinum Gray and notes on extralimital species. Persoonia 18: 511-587.

Engel, H., 1978: Rauhstielröhtlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. Coburg, 84 s. 2. oplag 1983.

Lannoy, G. & A. Estades, 1995. Monographie des Leccinum dEurope. La Roche-sur-Foron, 229 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: