Artsleksikon

Vælg en orden og klik dig frem til den art du leder efter, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af klassen

Der findes godt 8450 arter, der er udbredt over det meste af verden, dog med undtagelse af de ekstremt nordlige polaregne, Antarktis og de fleste ocean-øer.

De udgør en gruppe vekselvarme (eller koldblodede) dyr, der undergår en forvandling fra larvestadie til voksenstadie. Larverne er generelt vandlevende og ånder ved gæller. De voksne ånder i reglen ved lunger, men nogle er lungeløse. Padder har tillige et karforsynet hudåndedræt, ligesom de kan ånde med mundhulen.

Padder (med undtagelse af de eksotiske lemmeløse ormepadder) har fire tæer på forbenene og normalt fem på bagbenene, idet lillefingeren er bortreduceret. Hos enkelte halepadder med rudimentære forlemmer kan der dog være færre tæer end fire.

Paddernes overhud er tynd, sart (0,02-0,05 mm) og rig på kirtler. Den kan være glat eller vortet. Huden har ingen skæl (men ormepadder har faktisk mikroskopiske skæl, der dog næppe kan ses med det blotte øje). Den kan være fugtig, slimet eller tør. Hos de fleste arter tåler den ikke udtørring. På trods heraf finder vi også enkelte padder i ørkener, hvor de formår at undgå udtørring og kun kommer frem for at yngle og fouragere i de sjældne og korte regntider.

Padder kan enten have indre eller ydre befrugtning. Deres æg mangler amnion og er omsluttet af én eller flere gelékapper, som beskytter mod slag, prædatorer og infektioner. De kan enten lægges i vand eller på land. Alle danske padder afsætter deres æg i vand. Enkelte arter fødende levende unger, men de fleste lægger æg.

I Danmark kender vi padder i form af to ordener, nemlig springpadder (dvs. frøer og tudser) og halepadder (salamandre).

Den tredje orden er ormepadder, der ikke findes i Europa. De lever i fugtige tropiske klimaer (med undtagelse af Australien). Desuden kendes få ormepadder, der i Sydamerika når syd for troperne, endog helt ned til det nordlige Argentina, der er tempereret. Det er en artsfattig (ca. 190 arter) orden af ormelignende og lemmeløse padder, der lever i vand eller under jorden. Halen er meget kort eller helt manglende.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: