Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mourits Løvholt
    Foto: Mourits Løvholt
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Henny Filbert
    Foto: Henny Filbert

Svær at bestemme!

Forveksles ofte med Spidssnudet Frø og Springfrø. Det vil normalt være nødvendigt at checke fodrodsknuden (sidder på undersiden af hver bagfod) og/eller frøens hoved i profil.

Atlas

: Butsnudet Frø overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Der findes tre arter af brune frøer der ligner hinanden meget. Det er butsnudet frø, spidssnudet frø og springfrø. Fælles for dem er, at de er brunlige eller grønbrunlige, og at der på hver side af hovedet fra næseboret til tindingen går en mørk stribe gennem øjet og danner det der kaldes tindingepletten. På tindingen sidder en tydelig trommehinde. Bagbenene er lange med mørke tværbånd. På den inderste tå på bagfoden ses en lille knudeagtig udvækst, fodrodsknuden, der er meget vigtig i forhold til at skelne de tre arter af brune frøer.

Butsnudet frø kan kendes på, at fodrodsknuden er kortere end bagerste tåled og blød af føle på. Et mindre sikkert kendetegn er, at den mørke linje fra øjets forkant forbi næseborene knækker 70-80 grader.

Stemmen er en kurrende lyd som kan høres på op til ca. 40 meters afstand. Butsnudet frø lyder ikke som de to andre brune frøer.

Hannen kan være blålig i yngleperioden. Hannen har desuden mere svømmehud end hunnene, hvilket kan ses på, at de to yderste led af den længste tå er frie af svømmehuden hos hannen, mens det er de tre yderste led hos hunnen.

Æggene lægges i store plamager og kan være svære at kende fra spidssnudet frø, men gelémassen virker dog mere uklar og tynd hos butsnudet frø.

Larverne kan godt artsbestemmes, men der er forskellige kendetegn i de forskellige aldersklasser. Her er det en god ide at bruge en bestemmelsesnøgne (se Fog et. al. 2001).

Butsnudet Frø
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Variation

: Enkelte eksemplarer kan mangle tindingepletten.

Udbredelse

: Butsnudet frø findes i det meste af landet, dog ikke Bornholm, Det sydfynske Øhav inklusive Ærø, Læsø, Lolland, Falster og Møn.
Butsnudet Frø - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses uden for dvaletiden fra ca. marts til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Butsnudet Frø baseret på Naturbasens observationer:
Butsnudet Frø - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Butsnudet Frø - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges på helt lavt vand, hvor de kan opvarmes af solen. Yngletider er oftest midt i april. Lever af insekter, regnorme, snegle o.l

Levested

: Butsnudet frø yngler i søer og vandhuller med en lavvandet bredzone. Arten tåler en del forurening, så længe der er insekter til haletudserne (larverne). Trives i det afvekslende kulturlandskab hvor de voksne på land efter yngleperioden opholder sig i mange forskellige naturtyper relativt tæt på vandhullerne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fog, K., Schmedes, A & de Lasson, D.R. (2001): Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: