Artsleksikon

Vælg en familie og klik dig frem til den art du leder efter, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af ordenen

Der kendes ca. 725 arter af halepadder, der undertiden også bare kaldes salamandre. De er vidt udbredte i hele den palæarktiske zone, dvs. Europa, tempereret og subtropisk Asien samt Afrika nord for Sahara. En anden meget væsentlig udbredelse ligger i Nordamerika. Derudover strækker udbredelsen sig ned i Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. Der lever ikke halepadder i arktiske egne.

Halepadder er lidt "firben-agtige" i deres kropsform, idet de har en relativt slank og aflang krop og en lang hale, der generelt er mindst lige så lang som hoved + krop. Deres fire lemmer er nogenlunde lige lange. De fleste salamandre har fire tæer på forbenene og fem på bagbenene. Visse arter såsom de nordamerikanske sirener og ålepadder har reducerede lemmer eller endog manglende baglemmer.

Den mindste halepadde er en mellemamerikansk lungeløs salamander, der opnår en totallængde på blot 2,7 cm, hvorimod den største er Kinesisk Kæmpesalamander, der kan blive 152 cm og undtagelsesvis 180 cm.

Halepadder kan enten have indre eller ydre befrugtning. De tre danske arter har indre befrugtning, idet hannen efter et komplekst kurmageri afsætter en spermatofor eller sædkegle på bunden af vandhullet lige ved hunnen, som så optager den i sin kloakåbning. Som andre padder har halepadder et larvestadie. Hos nogle arter gennemgås larvestadiet dog inde i ægget, undertiden inde i moderen. Larverne har en form, der minder om de voksnes, men de har ydre gæller. Munden er besat med små tænder. De er i lighed med de voksne halepadder kødædere og ernærer sig af små vanddyr.

På land er halepadder som regel langsomme, hvorimod de i vandfasen er elegante svømmere.

Når de danske salamandre er i landfase, kan de som sagt godt have en overfladisk lighed med firben. Der er adskillige væsentlige forskelle på de to dyregrupper, men som en tommelfingerregel kan vi sige, at et firben er hurtigt og vil prøve at løbe væk, når vi nærmer os. Derimod vil en salamander på land være langsom og vil bestemt være let at fange eller bare samle op.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: