Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Dette er en stor og vidt udbredt halepaddefamilie, der forekommer i større dele af den nordlige halvkugle. Den findes i hele Europa, det nordvestlige Afrika, Lilleasien, det nordlige Mellemøsten, det vestlige og centrale Asien, et hjørne af subtropisk Østasien samt Nordamerika.

Familien består af små 125 arter af vand- og landsalamandre. De har lunger, men lungerne kan være reduceret eller manglende (hos slægterne Euproctus og Calotriton). Øjnene er veludviklede, og der er øjenlåg. Der er altid fire tæer på forbenene og fem på bagbenene. Ingen nasolabial fure (dvs. fure eller grube i næse/læbe-regionen). Kropssiderne mangler lodrette ribbenfolder. Halens form veksler fra art til art, afhængig af salamandrenes levevis. Som en gylden regel har vandsalamandre (f.eks. de tre danske arter) en lateralt sammentrykt hale, hvorimod landlevende arter (f.eks. ildsalamandre og alpesalamandre af slægten Salamandra) har en trind hale.

Der er som sagt både land- og vandlevende medlemmer af Salamandridae. I Europa lever der adskillige vandsalamandre. De er som regel vandlevende om foråret og forsommeren (vandfase), hvorefter de går på land (landfase). I vandfasen har hannerne en iøjnefaldende yngledragt med stærke farver og forstørrede hale- og rygfinner. Hunnerne varierer ikke så meget fra land- til vandfase. Hos begge køn vil huden i vandfasen være helt eller relativt glat og mere ru eller fløjlsagtig i landfasen. Når larverne er forvandlet, vil de leve på land, indtil de efter et par år bliver kønsmodne og skal i vandet for at yngle første gang. Landsalamandre er landlevende i hele deres voksenliv.

Når salamandre lever på land, vil de være aktive om natten og i skumringen samt i fugtigt vejr. Der er væsentligt større tendens til dagaktivitet, når de er i vandfasen, men flere arter er også her overvejende nataktive.

De fleste arter er æglæggende, men nogle (Lyciasalamandra, Mertensiella og Salamandra) føder levende unger, enten som larver eller fuldt forvandlede unger. Neoteni forekommer undertiden hos flere arter af denne familie, idet der navnlig blandt visse populationer, typisk i højland, kan være en høj andel af individer, der i selv voksenstørrelse forbliver larver med udvendige gæller, og de vil ofte være i stand til at formere sig.

Når de danske salamandre er i landfase, kan de godt have en overfladisk lighed med firben. Der er adskillige væsentlige forskelle på de to dyregrupper, men som en tommelfingerregel kan vi sige, at et firben er hurtigt og vil prøve at løbe væk, når vi nærmer os. Derimod vil en salamander på land være langsom og vil bestemt være let at samle op.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: