Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Heine Skjerning
    Foto: Heine Skjerning
  • Fotograf: Kent Olsen
    Foto: Kent Olsen

Atlas

: Stor Vandsalamander overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Længde 10-15 cm. Mørk ryg. Svovlgul bug med sorte pletter. Mørk strube. Kroppen har mange små hvide vorter langs siden. Kønnene kan kendes på kloakens farve, hvor hunnens er gul og hannens er sort. I yngletiden har hannen desuden en høj og takket rygkam.
Stor Vandsalamander
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annette Laursen

Variation

: De mørke og gule farver kan variere.

Forveksling

: Kan forveksles med Lille Vandsalamander. Denne har dog ofte tre længdestriber på hovedet, lys strube og har en længde på 6-10 cm. Bugen er orange i midten og bliver lysere ud mod siderne.

Udbredelse

: Kan ses i næsten hele landet. Er dog mest almindelig i det østlige Danmark. Ret sparsom nord for Limfjorden, dog tilsyneladende hyppig i Hanstedreservatet.
Stor Vandsalamander - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vandrer til ynglevandhullerne i marts-april. Bliver i vandet sommeren over. Går på land igen fra sensommeren og kan ses her til den overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Vandsalamander baseret på Naturbasens observationer:
Stor Vandsalamander - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Vandsalamander - månedlig fordeling

Biologi

: Nataktiv. Overvintrer på land.

Larven fouragerer - i modsætning stil Lille Vandsalamanders larve - i vid udstrækning i den fri vandsøjle frem for ved bunden og mellem vegetationen, og er derfor meget udsat for at blive spist af fisk. Bl.a. derfor findes Stor Vandsalamander næsten altid i søer og vandhuller, hvor der ikke er fisk. De juvenile bliver ofte på land til de bliver kønsmodne på fjerde år hvor de vandre mod ynglevandhul igen. I årene på land bevæger de sig ikke nødvendigvis mere end to meters radius af vinterhiet. De er observeret op til 1300m fra ynglevandhul.

Levested

: Lever ofte nær huse og hegn. Yngler i rentvandede vandhuller, også små under 100m2, og næsten altid, hvor der ikke er fisk. Er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af fisk og ænder i vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fog, K. (2001): Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: