Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: ODM
    Foto: ODM
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Snog overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Bliver op til 2 m lang, men i DK sjældent over 130 cm. Kendes på to gule nakkepletter. Enkelte eksemplarer kan dog mangle pletter. Grålige eller sorte med lidt lysere underside. Hovedet går jævnt over i kroppen. Runde pupiller. Rygskæl med køl.
Snog
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: De grålige eksemplarer fortrinsvis i Jylland, de sorte på Sjælland. Prikkerne kan mangle i meget sjældne tilfælde.

Forveksling

: Kan forveksles med hugorm, men har nakkepletter, runde pupiller, køl på rygskællene.

Glatsnogen (Coronella austriaca), men den er ikke med sikkerhed påvist i DK siden 1914, men observationer i 35, 47, 58 og 79 virker sandsynlige. Glatsnoge er brunlige (han) og grålige (hun) med lysere undersider. De har mørkebrune pletter langs kroppen.

Udbredelse

: Ses sjældent nord for Limfjorden, og findes ikke på mindre øer. Ellers udbredt i hele landet.

Udbredt fra Sydnorge over den svenske østersøkyst i nord til det meste af Europa og langt ind i Asien.

Trods fredning menes snogen at være i tilbagegang, fordi dens naturlige habitater er forsvundet eller ødelagt. Er kategoriseret som særligt opmærksomhedskrævende i Gullisten 1997.

Snog - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Snog baseret på Naturbasens observationer:
Snog - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snog - månedlig fordeling

Biologi

: Snogen er en dygtig svømmer, og kan holde sig neddykket i op til 20 min. Snogen æder mest fisk, frøer, vandinsekter og lignende.

Hannerne kommer frem af hi i slutningen af marts, hunnerne en måned senere. Parring i starten af maj. Æggene lægges i juli og klækkes i midten eller slutningen af september. Snogen lægger omkring 13 æg. De nyklækkede unger går straks i hi, hvis der er koldt for årstiden. De voksne går i hi i begyndelsen af oktober.

Levested

: Lever nær søer og moser.

De senest indberettede arter i Naturbasen: