Se alle 

 Billede

  • Fotograf: Karen  Clausen
    Foto: Karen Clausen

Atlas

: Hugorm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Op til 110 cm. Et mere eller mindre markant zig-zag mønster ned ad ryggen. Farven varierer fra mørkt rødlig til næsten helt sort. Hovedet klart markeret i forhold til kroppen. Lodrette pupiller. Hugormen har en "øjenbrynsbue" over øjnene.
Hugorm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mathias Holm

Variation

: Varierer en del i farve og tegning. Hannen ofte grålig med en markant zig-zagstribe, mens hunnens mønster er mindre tydeligt eller fraværende, og hunnen er mere brunlig. Især på øerne ses helt brune eller sorte eksemplarer.

Forveksling

: Kan på afstand forveksles med både stålorm og snog. Tættere på er det kun snogen der volder problemer. Snogen mangler hugormens mønster, den har gule prikker i nakken, hovedet mere ud i et med kroppen, runde pupiller, og det er en mere slank slange.

Udbredelse

: Hele Danmark, men er sjælden på Lolland og store dele af Sjælland, og findes ikke på en del mindre øer.

Udbredt i Europa med en nordgrænse over polarcirklen. Desuden i det sydlige Asien og Afrika.

Hugorm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra marts til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Hugorm baseret på Naturbasens observationer:
Hugorm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hugorm - månedlig fordeling

Biologi

: Hugorme har forskellige jagtteknikker. De kan ligge på lur efter byttet, men de kan også aktivt opsøge det, primært vha. lugtesansen. Hugormen kan både svømme og klatre i træer, og føden varierer en del, men den lever fortrinsvis af mus, firben, stålorme og frøer.

Hannerne kommer ud af hi i slutningen af marts, hunnerne en måneds tid senere, hvorefter parringstiden straks indledes. I parringstiden kan man være heldig at se store mængder hugorme på samme sted, hvor hannerne kæmper om hunnerne. Hunnen føder 7-10 unger i midten af august. Hugorme skifter ham 1-3 gange om året. Afhængigt af temperaturen (ca 8 C) går hugormene i hi omkring oktober, gerne i større kolonier. De overvintrer i huller i jorden.

Levested

: Foretrækker spredte buske og træer, og lyng. Gerne i bakket landskab. Ses ofte i sten- og kvasbunker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
F.eks.: Fog, K. et al. Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag 1997

De senest indberettede arter i Naturbasen: