Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Martin Bjerg
    Foto: Martin Bjerg
  • Fotograf: Trine  Viberg
    Foto: Trine Viberg

Svær at bestemme!

Brunlige og mindre individer kan forveksles med Almindeligt Firben.

Atlas

: Markfirben overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Kraftigt kortbenet firben med et kort højt hoved. Stor og iøjnefaldende øreåbning. Bliver op til 23 cm lang, hvor kroppen udgør 6-9 cm. Gråbroget på ryggen og siderne med et lysegråt bånd langs siderne. Hunnerne er lidt større end hannerne og om foråret har hannerne grønne sider med mørke pletter.
Markfirben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ODM

Variation

: Hannernes grønne farve kan variere en del.

Forveksling

: Kan forveksles med Skovfirben, men er kraftigere, mere ensartet i farvetegningen (undtagen hannernes grønne forårspragt). Markant øreåbning. Hovedet er højere og mere trekantet.

Til forskel fra Skovfirben kan man i reglen erkende en smal hvid punkteret linje på ryggens midte.

Udbredelse

: Over hele landet, men ses ikke i et par områder i Jylland, store dele af Lolland-Falster og en del mindre øer. Kendes i det meste af Europa, men da den er æglæggende i modsætning til almindelig firben, kan den ikke klare sig så langt nordpå, og kendes derfor ikke i Norge og kun i det sydlige Sverige. Markfirben er opført på Habitatdirektivets bilag IV, som omfatter dyr, der skal gives streng beskyttelse.
Markfirben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April til september. Ungerne frem til november.

Tidsmæssig fordeling

af Markfirben baseret på Naturbasens observationer:
Markfirben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Markfirben - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne kommer frem af hi i midten af april og hunnerne i midten af maj, men kan dog variere og være samtidig med hannerne og parringstiden er straks i gang. Hunnen lægger æg i midten af juni. Der lægges 6-12 æg der graves 5-10 cm ned et sted hvor solen kan skinne ned. Æggene klækkes i august-september, medmindre det er en kold sommer. Så udruges de ikke men går til spilde. De voksne går i hi i september men ungerne kan være fremme helt til november. Vinterdvalen foregår i gravegange de selv graver i sydvendte skråninger. Markfirbenet lever primært af græshopper, sommerfugle larver og biller. Lever i kolonier på mellem 5-40 dyr.

Levested

: Ses oftest på steder med løs sandet jord, dvs. heder, klitter og vej- og jernbaneskråninger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: