Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Jan  Sørensen
    Foto: Jan Sørensen
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Svær at bestemme!

Kan forveksles med brunlige og mindre individer af Markfirben.

Atlas

: Skovfirben overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Skovfirben kaldes også almindeligt firben. Slankt og relativt spinkelt firben, med korte ben. Bliver 15-20 cm, hvoraf halen udgør over halvdelen af den samlede længde. Benene er korte, hvilket giver den et lidt fladtrykt udseende. Hovedet er også fladtrykt, og spidser jævnt til ud mod snuden. Farven varierer fra gråbrun over olivenbrun til rødbrun. På siderne ses ofte et bredt mørkebrunt bånd. Derudover er der partier med mørkere og lysere bånd og pletter.
Skovfirben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Vognsen

Variation

: Farven kan variere meget og det mørkebrune bånd er ikke altid til stede.

Forveksling

: Kan forveksles med markfirbenet, men kroppen er noget slankere og mere spinkel, og skovfirbenet mangler markfirbenets karakteristiske smalle hvide punkterede linie midt ned ad ryggen.

Udbredelse

: Udbredt over hele landet. Findes derudover i hele Europa undtagen store dele af den iberiske halvø, Italien og Grækenland. Lever så langt nordpå som nord for polarcirklen. Udbredelsen strækker østpå over Rusland og det nordlige Kasakhstan til Hokkaido i Japan.

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen er skovfirben i tilbagegang i Danmark.

Skovfirben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Skovfirben baseret på Naturbasens observationer:
Skovfirben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovfirben - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne kommer frem i starten af april, og hunnerne i slutningen af april. Parringstiden begynder fra hunnerne er kommet ud af hi og varer ca 14 dage. Skovfirben føder 5-7 unger i slutningen af juli til starten af august. Går i hi i slutningen af september - starten af oktober. Bliver op til 9 år gammelt. Lever primært af insekter som bladlus, men æder også edderkopper og andre lignende smådyr.

Levested

: Kan findes næsten overalt i naturen, men foretrækker skovbryn, hegn og krat. Ses sjældent på dyrkede områder. Mere almindelig i fugtige områder end markfirbenet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: