Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik  Pedersen
    Foto: Henrik Pedersen
  • Fotograf: Dorte Hummelshøj Jakobsen
    Foto: Dorte Hummelshøj Jakobsen
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall

Kendetegn

: Kaldes også Vandrotte. Lang grov pels. Mørkebrun til næsten sort med rustrød bug. 15-20 cm lang, hale 5-7 cm, op til 280 g. Studsmusenes karakteristiske små ører, korte snude, kort hale og relativt korte lemmer. Halen rottelignende, men betydeligt kortere.
Mosegris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Hummelshøj Jakobsen

Variation

: Mosegrisen kendes under de latiske navne Arvicola terrestris og Arvicola amphibius. På dansk kan den (ud over mosegris) også kaldes vandrotte og stor studsmus.

Forveksling

: Graveaktiviteten forveksles ofte med muldvarpen, og da de kan arve gravegange efter hinanden, er tingene en smule komplicerede.

Mosegrisen er planteæder i modsætning til muldvarpen, så er der spist af vegetationen, er det mosegris. Gangene har, især om sommeren, en del huller til overfladen, mosegrisen graver sjældent særligt dybt.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet undtagen Bornholm og enkelte mindre øer. Udbredt i Europa, Sibirien og Lilleasien.
Mosegris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Overvejende fra marts til november. Lever primært af forråd under jorden om vinteren. Aktiv døgnet rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mosegris baseret på Naturbasens observationer:
Mosegris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mosegris - månedlig fordeling

Biologi

: Mosegrise yngler fra april til november, hvor de får 4-6 kuld med 2-6 unger i hver. Drægtighed 21 dage. Ungerne er kønsmodne efter 2 måneder. Levealder op til 20 måneder. Lever det meste af vinteren under jorden, hvor den har samlet forråd. Om sommeren er de jævnligt over jorden, for at fouragere og finde mager.

Mosegrise lever af en bred vifte af planter, rødder og rodknolde, og kan forårsage betydelig skade i plantager og i folks haver.

Levested

: Ses ofte nær søer og åer, men kan tilsyneladende sagtens klare sig på tørre områder.

De senest indberettede arter i Naturbasen: