Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Svend Ove Jensen
    Foto: Svend Ove Jensen
  • Fotograf: Henny Filbert
    Foto: Henny Filbert

Kendetegn

: Bisamrotten er en stor gnaver med en vægt på 1 - 1,8 kg og en kropslængde 25-40 cm og halelængde 20-28 cm. Ørerne er små og runde og pelsen er orangebrun til mørkebrun.

Den har desuden en let genkendelig, skællet hale, der er fladtrykt fra siderne.

Bisamrotte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svend Ove Jensen

Variation

: Den europæiske bisamrotte er af arten Ondatra zibethicus zibethicus ofte kaldet den alm. bisam eller den grå bisam, der har sin oprindelige udbredelse i østlige dele af USA og Canada. Det menes dog, at den europæiske bisamrotte med tiden er blevet blandet med den blå bisam (Ondatra zibethicus macrodon), hvis skind er mere værdifulde og derfor har været mere hyppig på bisamfarme.

Forveksling

: Bisamrotten forveksles ofte med mink, mosegris, brun rotte, odder, sumpbæver og den alm. bæver.

For kendere er der dog tydelig forskel på både kropsbygning og størrelse.

Udbredelse

: Bisamrotten stammer oprindelig fra Nordamerika, men i dag findes den i Mellemeuropa, Rusland, Finland, Nordnorge og Nordsverige
Bisamrotte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bisamrotten er aktiv hele året og det meste af døgnet, men især sent på eftermiddagen og i skumringen er den mest aktiv.

Tidsmæssig fordeling

af Bisamrotte baseret på Naturbasens observationer:
Bisamrotte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bisamrotte - månedlig fordeling

Biologi

: Bisamrotten lever i store familiekolonier med veldefinerede territorium. Specielt i parringssæsonen er territorierne velafgrænsede.

Bisamrotter bygger to forskellige slags bo. Enten i form af bæverlignende hytter over vandet, eller gravede gange og huler i åbrinker.

Levested

: Bisamrotten lever i og nær søer, åer og moser og foretrækker især steder med stabile vandstande hele året og rigelige mængder af vegetation. Især områder med høje siv og græsser velegnede til hyttebygning og mulighed for at skjule sig for prædatorer er velegnede bisamhabitater.

De senest indberettede arter i Naturbasen: