Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mette Sandahl
    Foto: Mette Sandahl
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Kendetegn

: Fra snudespids til halerod måler arten 8-14 cm. Halen er meget kort og måler kun ca. 3 cm. Pelsen er brun. Øjne og ører er meget små. Undersiden er hvidgrå.
Almindelig Markmus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Desting

Variation

: Varierer lidt.

Forveksling

: Kan især forveksles med Sydmarkmus, som er nærmest umulig at adskille fra Nordmarkmus. Sydmarkmusen har dog lidt lysere pels, mindre ørelobe og kortere pels på ørerne. Der er også forskel på kindtænderne. Rødmus har større ører og øjne, og længere hale.

Udbredelse

: Nordmarkmus er udbredt og meget almindelig overalt i landet, hvor der er egnede levesteder.
Almindelig Markmus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nordmarkmus ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Markmus baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Markmus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Markmus - månedlig fordeling

Biologi

: Lever for det meste af græs.

Ynglesæsonen fra marts til en gang i efteråret. Den kan få ca. 5 kuld unger på et år. I hvert kuld er der 4-5 unger.

Laver gangsystemer i tæt vegetation eller under jorden.

Levested

: Holder til på heder, enge, overdrev, brakmarker og lignende. Den opholder sig i høj og tæt vegetation, modsat Sydmarkmus der foretrækker steder med lav vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Pattedyr Atlas

De senest indberettede arter i Naturbasen: