Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Brian Willum Petersen
  Foto: Brian Willum Petersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Metalskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Hovedet og pronotum er rødbrune, normalt med svagt bronzeagtigt eller grønligt metalskær. Dækvingernes metalskær er kraftigere og dækvingerne er derfor normalt ikke tydeligt rødbrune. Benene og følehornene er rødbrune, sidstnævnte ofte mørkere mod spidsen.

Følehornene er ret lange og tydeligt fortykkede mod spidsen. Pronotum er tilsmalnet allerede fra baghjørnerne og fremefter, forhjørnerne er fremspringende. Dækvingerne er bredest lidt foran midten, hver med 7 tydelige punktrækker.

Metalskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Med den rødbrune forkrop og de metallisk bronzeagtige eller grønlige dækvinger bør den ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt og ret almindelig i de østlige egne. I Jylland er arten mindre almindelig og den er aldrig fundet i Nordvestjylland.
Metalskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men er mest talrig april-august

Tidsmæssig fordeling

af Metalskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Metalskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Metalskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er især tilknyttet løvtræ hvorpå den lever under bark, i ved og på grene, der er angrebet af svamp. Den kan også findes i grenbunker af løv- og nåletræ og i svampeinficeret muld i skovbunden. Larven lever af svampemycelier

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: