Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Anotylus rugosus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 4,5-5 mm. Kroppen er normalt sort med brunlige eller sorte følehorn og ben.

Mundskjoldet er mat som følge af kraftig chagrinering. Hos hannen er hovedet så bredt som pronotum, hos hunnen smallere end pronotum. Pronotums siderande er fint karvede. Forkroppen er blank med ret kraftigt længderynket punktur.

Anotylus rugosus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Sjældent kan dækvingerne være brunrøde. I sådanne tilfælde er pronotum samt ben og følehorn typisk også lysere.

Forveksling

: Der er flere arter i slægten der ligner. Det er derfor afgørende for bestemmelsen at man undersøger om pronotums siderande er karvede og om mundskjoldet er mat.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Anotylus rugosus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men ses i størst antal i foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Anotylus rugosus baseret på Naturbasens observationer:
Anotylus rugosus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Anotylus rugosus - månedlig fordeling

Biologi

: Kan findes på fugtig bund, i kompost, gødning samt ved svampe og ådsler.

Levested

: Skove, moser, haver, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: