Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Violetrandet Ildfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: I Danmark kan man kun regne med at se 4 slags ildfugle: Lille Ildfugl, Dukatsommerfugl, Violetrandet Ildfugl og Sort Ildfugl (nu kun på Falster). Bemærk at der også findes en art, som kaldes Violet Ildfugl, men den er kun fundet to gange i Danmark i 1939. Vingefang: 28-36 mm. Violetrandet Ildfugl er en ret stor ildfugl. Hannen er postkasserød med violet (blåligt) skinnende kanter. Den har en tydelig sort midtplet på forvingen. Hunnen har kobberfarvede forvinger med sorte pletter. Dens bagvinger er mørkebrune med rødbrunt sømbånd.
Violetrandet Ildfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Arten varierer kun lidt. Især kan antallet og størrelse af pletter på undersiden variere. Det er ikke usædvanligt at finde eksemplarer, hvor undersidens pletter er smeltet sammen til lange sorte streger. Det regnes for et genetisk svaghedstegn.

Forveksling

: Violetrandet ildfugl kan vel kun forveksles med Dukatsommerfuglen (Lycaena virgaureae). Hannen kendes dog let på at Violetrandet ildfugl har en tydelig plet midt på vingen det har Dukatsommerfuglehannen ikke. Hunnen kendes på, at Violetrandet ildfugl har en ret ensfarvet mørk bagvinge med kun en smal sømbånd. Dukatsommerfuglehunnen har derimod en meget broget bagvinge. Hvis man lærer ildfuglenes undersider at kende, kan de slet ikke forveksles.

Udbredelse

: Violetrandet Ildfugl var tidligere en almindelig dagsommerfugl overalt i Danmark, men forekommer i dag kun (relativt) almindeligt i Midt- og Nordjylland. I Øst- og Vestjylland er den mere fåtallig, og i Sønderjylland er den nærmest forsvundet.

På Fyn er der i dag kun én bestand tilbage; Hjortekær i Håstrup Bakker på Sydfyn, hvor arten blev genopdaget i 2008. Ligeledes er arten på Bornholm meget sjælden, hvor den dog i 2015 blev genfundet på dens sidst kendte gammelkendte lokalitet i Bastemose, efter den var troet uddød på øen. Samme år er der også fundet en ny bestand i Ølene. Violetrandet Ildfugl fandtes også tidligere på Møn, Falster og Lolland, men er på Møn sidst set på Ulvshale i 1992, på Falster sidst set ved Nørre Alslev i 1990 og på Lolland sidst set i Radsted Mose i 2014.

På Sjælland har Violetrandet Ildfugl oplevet den største tilbagegang i Danmark. Således er den i dag helt forsvundet fra Syd- og Midtsjælland (på Sydsjælland sidst set i Gunderup Kohave i 1985 og på Midtsjælland sidst set i Bimosen i Sorø Sønderskov i 1995), og på Vestsjælland forsvandt arten efter tørken i 2018 fra to mindre bestande ved hhv. Skamlebæk Strand og Disbjerg nordvest for Fårevejle. I Nordsjælland har Violetrandet Ildfugl lidt flere tilbageværende bestande. På Hornsherred findes den således endnu på Skovsøgård Overdrev, Jægerspris Nordskov Strandenge og Jægerspris Skydeterræn. Tidligere var den også ved Tørslev, hvor den desværre ser ud til at være forsvundet inden for de senere år. I selve Nordsjælland findes den i dag på Skansebakken midt i Hillerød By, Nørrevangssletten og Dumpedalen ved Birkerød, Baunesletten ved Værløse og på Værløse Flyveplads. For ganske få år siden også ved Allerød Sø, Vassingerød Old og Gretesholm/Gedevase Bro, hvor det desværre ser ud til at arten også er forsvundet fra.

Violetrandet Ildfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Violetrandet Ildfugl har kun én generation, der flyver fra først i juni til midt i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Violetrandet Ildfugl baseret på Naturbasens observationer:
Violetrandet Ildfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violetrandet Ildfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges enkeltvis på foderplanterne Almindelig Syre (Rumex acetosa) og Rødknæ (Rumex acetosella). Larven klækkes efter 1-2 uger og æder på planterne til efter andet hudskifte, hvorefter den gemmer sig lavt i vegetationen for at overvintre som larve. Den fuldvoksne larve kan ikke genkendes fra andre ildfuglelarver, såsom Lille Ildfugl eller Dukatsommerfugl. Den voksne sommerfugl er ret aktiv midt på dagen og søger ivrigt til mange forskellige blomster på lokaliteten. Men om morgenen og om aftenen sidder den ofte og hviler sig i vegetationen med udslåede vinger. Det giver samtidig fotograferne mulighed for at få gode billeder.

Levested

: Violetrandet ildfugl findes på to typer lokaliteter. Den findes i de næringsrige dele af moser og enge, gerne med buske eller træer i nærheden. Desuden kan den forekomme på meget tørre overdrev eller endda i gamle grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Dagsommerfugle. Michael Stoltze. 1996 Skandinaviens dagsommerfugle i naturen. H.J. Hendriksen & Ib Kreutzer. 1982 Fundlister, Lepidopterologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: