Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Anette Ejsing Christensen
    Foto: Anette Ejsing Christensen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen

Atlas

: Lille Ildfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Forvingeoversiden er gyldent skinnende orange, med adskillige sorte pletter og grålig kant og søm. Bagvingeoversiden er ensfarvet grå, dog er der ved spidsen og sømmet en orange stribe. Forvingeundersiden er akkurat som oversiden, dog er grundfarven ikke skinnende orange men bare orange. Bagvingeundersiden er ensformigt grå, nogle gange med enkelte små sorte pletter og lidt utydelige bånd.
Lille Ildfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Stefansen

Variation

: Størrelsen kan variere ligesom pletternes placering og antallet af disse. Den gyldne orange grundfarve på forvingeoversiden kan variere fra lyst gullig til mørk orange og meget sjældent mod det hvidlige eller flødefarvede.

Forveksling

: Kan svært forveksles med hunnen af Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae), men denne er langt større.

Udbredelse

: Lille Ildfugl er almindeligt forekommende over hele Danmark.
Lille Ildfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har 3-4 årlige generationer. Imago kan ses uafbrudt fra sidst i april til sidst i okotober. Larven i juni-juli, august-september og november-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Ildfugl baseret på Naturbasens observationer:
Lille Ildfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Ildfugl - månedlig fordeling

Biologi

: LilleIldfugl er en lynhurtig flyver, der ofte vimser rundt omkring forskellige blomster. Den er ikke kræsen med hensyn til foderplanter og suger nektar på stort set alle blomsterarter. Ofte ses den sole sig med halvt udbredte vinger på sten eller den bare jord.

Larverne lever på forskellige syrearter, sædvanligvis Almindelig Syre eller Rødknæ. Årets sidste generation overvintrer i larvestadiet.

Levested

: Overalt, på en lang række forskellige landskabstyper, dog oftest varme steder som overdrev, enge og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: