Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
  Foto: Frank Overgaard Nielsen
 • Fotograf: Sarah Birch
  Foto: Sarah Birch
 • Fotograf: Ruth Ahlburg
  Foto: Ruth Ahlburg

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Oversider af pyramidea og berbera. Foto Erik Steen Larsen.

Kendetegn

: Denne ugle blev først udskilt fra den lignende art, A. pyramidea (pyramideuglen) i 1967-68. Tidligere fundlister kan derfor risikere at være en sammenblanding af de to arter.

Vingefang: 48-52 mm. Det er en stor ugle. Forvingerne er brede og brune eller mørkebrune med lyse mellemlinjer. Ringmærket er tydeligt på de fleste eksemplarer. Bagvingerne er rustrøde, men dette er svært at se, når den sidder i sin karakteristiske hvilestilling på sukkerlokning.

Berber-Pyramideugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Arten varierer stort set ikke.

Forveksling

: Amphipyra berbera, kan let forveksles med den almindelige art Amphipyra pyramidea (Pyramideuglen). Berbera kendes på, at ringmærket ofte er noget større end hos pyramidea. Desuden er forvingens mellemfelt smallere ved randen (altså bagkanten) hos berbera.

Bagvingens underside er forskellig hos de to arter: Hos pyramidea er kobberfarven begrænset til et bånd rundt langs kanten, hos berbera breder denne kobberfarve sig over det meste af bagvingen. Dette kendetegn kan dog lettest ses på præparerede eksemplarer.

Berbera: Palperne er mørke med en lille lys spids. Hos A. pyramidea er palperne ensartet lyse.

Udbredelse

: Berbera er meldt fra alle distrikter, undtagen Nordvestjylland. Men fundene er ret få og spredte, og der nævnes kun en egentlig fast bestand i Nordøstsjælland, hvor den er fundet i Fortunen, Ermelunden, Hjortekær, Charlottenlund og Hareskoven.
Berber-Pyramideugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl flyver fra sidste tredjedel af juli og hen til slutningen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Berber-Pyramideugle baseret på Naturbasens observationer:
Berber-Pyramideugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Berber-Pyramideugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er aktiv fra midten af maj til midten af juni. I Danmark lever larven på eg, men udenlandske optegnelser nævner også poppel, pil og røn som foderplanter.

Berbera er hovedsagelig et dyr, man finder ved at bruge sukkerlokning. Den kommer dog også i en vis grad til lyslokning, så mange af indberetningerne stammer faktisk fra lysfælder.

Levested

: Amphipyra berbera lever i lyse egeskove eller i skove med en spredt bestand af eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens ugler. 1991. Peder Skou.

Faktaliste over de danske storsommerfugle. Den lille grå - december 2000

Fundlister og Bugbase, Lepidopterologisk Forening.

When 3 moths become 6. David Emley, 2004 (artiklen findes på internettet)

De senest indberettede arter i Naturbasen: