Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Kendetegn

: En lille blomstertæge, der som voksen måler 2-3,1 mm.

Den er mere eller mindre ensfarvet brun, normalt med mere gulligt hoved. Benene og følehornenes 1. og 2. led er gullige, spidsen af 2. led og de efterfølgende led er brune eller sorte.

1. følehornsled er kortere end hovedets bredde. Oversiden er beklædt med fine lyse hår. Pronotum er tydeligt punkteret, mens dækvingerne kun er svagt punkterede. Den yderste åre på dækvingerne danner en dyb fure.

Mørk Bregnetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Kan sjældent være lysere tegnet, se disse to eksempler www.fugleognatur.dk/gallery... og www.fugleognatur.dk/gallery...

Forveksling

: Den eneste anden danske art, som lever på bregner er Bleg Bregnetæge (Bryocoris pteridis). Den forekommer i en langvinget og kortvinget form. Den langvingede form er væsentligt smallere og har lysere dækvinger med et mørkt parti på og omkring scutellum. Den kortvingede form har ensfarvede, mere lysebrune dækvinger. Derudover har den en tydeligt mere pæreformet krop og dækvingerne dækker ikke bagkropsspidsen. Bleg og Mørk Bregnetæge findes ofte sammen.

Deraeocoris lutescens har lignende kropsform, men farvetegningen hos denne art er mere kontrastrig.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet.
Mørk Bregnetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes året rundt. Den er aktiv på værtsplanterne fra omkring april til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Mørk Bregnetæge baseret på Naturbasens observationer:
Mørk Bregnetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørk Bregnetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på flere forskellige bregnearter, især arter af Mangeløv samt på Fjerbregne. Den overvintrer som voksen, f.eks. mellem visne blade og i barkrevner. Arten har en generation om året. Føden består af plantekost, primært friske sporer på bregneblade.

Levested

: Mere eller mindre skyggede lokaliteter i løv- og nåleskove. Kan dog også findes uden for skov, f.eks. i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/monalocoris_filicis

De senest indberettede arter i Naturbasen: