Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Sørgekåbe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 70-80 mm. Den er dermed en af de største danske dagsommerfugle. Den er meget let genkendelig med den lysegule vingesøm, som står i kontrast til resten af vingen med dens mørke grundfarve med blå pletter.

Larven er udvokset ca. 50 mm lang. Grundfarven er sort med fine hvide prikker. Overalt har den fine grå hår og kraftige sorte torne. Langs ryggen ses en række store blodrøde pletter. Den store puppe er grå med torne, og æggene er gule.

Sørgekåbe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Vingesømmen kan falme meget og blive helt hvid.

Forveksling

: Sørgekåben er meget karakteristisk og kan ikke forveksles med andre danske dagsommerfuglearter. I flugten er der dog mulighed for forveksling med fx Dagpåfugleøje, der også virker mørk, men Sørgekåben er lige en tak større og svæver gerne væsentligt mere.

Udbredelse

: Sørgekåbe svinger utrolig meget i udbredelse. Nogle år ses kun få individer, mens den i andre år er vidt udbredt. Den kan træffes strejfende i hele landet, men er dog hovedsagelig udbredt i Østdanmark.
Sørgekåbe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sørgekåbe flyver efter overvintring fra marts til juni. En ny generation flyver fra sidst i juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sørgekåbe baseret på Naturbasens observationer:
Sørgekåbe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sørgekåbe - månedlig fordeling

Biologi

: Sørgekåben overvintrer i hule træer, under bark og i brændestabler. Æggene lægges på tynde kviste af pil (Salix), birk (Betula), elm (ulmus) eller Bævreasp (Populus tremula). Larven lever i 6-7 uger. Den forpupper sig i lav vegetation og klækkes efter ca. 3 uger. Larvernes længere udviklingstid - sammenlignet med Dagpåfugleøje og Admiral - er nok en af forklaringerne på, at Sørgekåben kun formår at producere afkom i de mest solrige egne af landet, hvor mikroklimaet er tilpas varmt. I mere normale somre når larverne simpelthen ikke at fuldende udviklingen.

Levested

: Sørgekåbe er knyttet til skovbryn, skovlysninger og andre lysåbne områder med pil, birk og elm. Tiltrækkes især af blomstrende pilebuske efter overvintring, og ellers af nedfaldsfrugt, blomstrende tidsler og saft fra sårede træer. Ses ofte i haver, hvor den gerne kommer til rødvinslokning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stoltze, M (1996): Danske Dagsommerfugle, Gyldendal

De senest indberettede arter i Naturbasen: