Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Butbladet Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj flerårig urt med åben, stærkt grenet blomsterstand med udstående grene.

Grundbladene er indtil 25 cm. lange, er mere eller mindre ægformede og med hjerteformet grund og but-afrundet - eller ingen egentlig - spids.

De 3 indre blosterblade er 3-kantede og med tydelige, lange udstående tænder; tilsammen bærer de typisk 1 stort og 2 mindre bruskkorn, men der er stor individuel variation.

Den har en dybtgående, ofte forgrenet, rod eller pælerod.

Butbladet Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Variation

: Bladformen og blosterbladenes bevæbning med bruskkorn og tænder er ret variabel.

Forveksling

: Den kan undertiden forveksles med Kruset Skræppe, da begge arter har meget stor variationsbredde, og hybrider også forekommer. Kruset Skræppe har blosterblade, der er bredt æg-hjerteformedeformede og er helrandede eller med ret korte og svage tænder (trekantede blosterblade med tydelige tænder hos Butbladet Skræppe). Kruset Skræppe har blade med kileformet, ikke hjerteformet, grund og kruset blad og bladrand, men der er stor variation. De tydelige tænder på blosterbladene hos Butbladet Skræppe er den mest håndfaste og stabile skillekarakter.

By-Skræppe har grundbladet, der er bredt lancetformede med afrundet-kileformet grund og bølget rand (en slags mellemting mellem Butbladet- og Kruset Skræppes blade) og meget store, indre blosterblade, der er har afrundet-svagt hjerteformet grund og er næsten cirkelrunde og helt uden bruskkorn.

Typiske eksemplarer af de 3 arter er lette at kende, men da variationsbredden er så stor, løber man ikke sjældent ind i vanskeligheder ved adskillelsen af Kruset og Butbladet Skræppe - og Butbladet Skræppe og By-Skræppe.

Strand-Skræppe med sit hvidligt-bleggrønne løv ligner ikke synderligt.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Butbladet Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Butbladet Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
Butbladet Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Butbladet Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Rumex er det gamle latinske navn for slægten. Skræppe er en gammel nordisk-germansk betegnelse for en række planter med store grundblade og bruges af folk også om f.eks. Rød Hestehov og arter af Burre; det kan hentyde til den lyd, det giver, når regnen trommer mod bladene, jfr. "skræppe op".

Levested

: På næringsrige voksesteder langs veje, på ruderater, i haver o.s.v. Også i græsplæner, da den sagtens kan tåle at blive klippet ned jævnligt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: