Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Mehl
    Foto: Ole Mehl
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Lille Blomsterbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 4,5-6,5 mm. Følehornene overvejende gule, fra 3. led og fremefter med mørk spids. Forbenene gule med mørkere lårspids og fødder, mellem- og bagbenene overvejende sorte, med gul lårrod. En sjælden varietet, var. holomelina, har dog helt sorte følehorn og ben.

Kroppen sort med tynd grågul behåring. Pronotum fint og meget tæt punkteret, dækvingerne lidt kraftigere og lidt mindre tæt punkterede. Hunnens følehorns er noget kortere end kroppen, hannens kun lidt kortere.

Lille Blomsterbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Arne Herløv Petersen

Forveksling

: Normaltfarvede eksemplarer har ikke nogen oplagte forvekslingsmuligheder.

Den sjældne Grammoptera abdominalis, der nu betragtes som værende uddød i Danmark, ligner en del den sorte variant af lille blomsterbuk. De adskilles ved at kigge på formen af 2. følehornsled. Hos abdominalis er leddet kun en anelse længere end bredt, hos Lille blomsterbuk er det ca. dobbelt så langt som bredt. Desuden er abdominalis større og måler 7-9,4 mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig, dog mere fåtallig i løvskovsfattige egne som Vestjylland.
Lille Blomsterbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli, hyppigst i slutningen af maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Blomsterbuk baseret på Naturbasens observationer:
Lille Blomsterbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Blomsterbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Den yngler i en række forskellige løvtræer, heriblandt pil, poppel, ask og eg. Larven lever primært mellem barken og veddet på døde træer. Forpupningen sker sidst i april og maj, og de voksne dyr klækker snart efter. De er pollensøgende og ses derfor ofte på diverse blomster, især Vild kørvel.

Levested

: Skove, skovbryn og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...grammoptera-ruficornis

De senest indberettede arter i Naturbasen: