Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Rødbrun Birkebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Benene er sorte, ofte med gullige skinneben og fødder. Følehornene er sorte med normalt lysere rod. Hovedet og scutellum er helt sorte. Pronotum og dækvingerne er gulbrune, førstnævnte ofte med 3 sorte pletter, som undertiden kan være helt sammenflydende, så pronotum fremstår overvejende sort.

Kroppen er blank og ubehåret. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt og kraftigt punkteret, i midten med et længdeindtryk og på hver side af dette en flad grube. Siderne har omtrent ved midten en lille udvidelse. Dækvingerne er over skuldrene noget bredere end pronotum og bagtil svagt udvidede. Punkturen er kraftig og ret tæt

Rødbrun Birkebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Forveksling

: Den kan især forveksles med Lyngbladbille (Lochmaea suturalis), som den ligner meget. Den adskilles blandt andet ved at hovedet foran øjnene er mere eller mindre rødgult, hvilket dog kan være svært at se når dyret betragtes oppefra. Desuden er dækvingernes punktur finere og tættere. Normalt adskilles de let ud fra værtsplanten, idet Lyngbladbille findes på Hedelyng, mens Rødbrun birkebladbille findes på birk og pil.

Desuden ligner flere af Galerucella-arterne en del, men de har behåret overside og gule lår.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Rødbrun Birkebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrun Birkebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrun Birkebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrun Birkebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af pil og birk, hvor både larven og det voksne dyr lever af bladene. Den kan have op til 4 generationer årligt.

Levested

: Skove og moser med pil og birk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: