Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Keld Skytte Petersen
    Foto: Keld Skytte Petersen
  • Fotograf: Keld Skytte Petersen
    Foto: Keld Skytte Petersen
  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Kendetegn

: En kraftig finke med et buttet udseende. Har sort kalot på hovedet og kraftigt sort næb. Ryggen er grå og vingerne sorte med brede hvide vingebånd. Både over- og undergump er hvid, hvilket kan ses på lang afstand. Hannen har rødt bryst, mens hunnens bryst er brunt. Har et tydeligt nærmest hult og vemodigt kald.
Dompap
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Keld Skytte Petersen

Variation

: Der forekommer to underarter i Danmark. Den skandinaviske race, Stor Dompap (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula), der er større og lidt anderledes i farverne end den europæiske race der kaldes Lille Dompap (Pyrrhula pyrrhula europaea). Forskellene er dog næsten umulige at skelne i felten.

Forveksling

: Dompap kan ikke forveksles med andre danske fuglearter.

Udbredelse

: Kan træffes i hele landet.
Dompap - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hele året, men er mest talrig på trækket og om vinteren, hvor mange Skandinaviske fugle opholder sig i Danmark. Nogle år kan der forekomme desiderede invasioner. Ses ofte på foderbrædtet.

Tidsmæssig fordeling

af Dompap baseret på Naturbasens observationer:
Dompap - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dompap - månedlig fordeling

Biologi

: Føden er frø, bladknopper og insekter. Færdes meget ofte parvis eller i småflokke.

Levested

: Yngler i nåle- og blandskov, parker, kirkegårde o.l. Rede ofte i nåltræ.

De senest indberettede arter i Naturbasen: