Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: Længde 16-17 cm. Under- og overnæb over kors. Næbbet er længere end det er højt. Undernæbbet er ret lige og mindre end overnæbbet. Hannen er rød og hunnen gulgrøn. Begge køn har brune vinger. Færdes ofte i flokke som opdages på kaldet som er nogle karakteristiske gyp-gyp lyde.
Lille Korsnæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Kun lille variation.

Forveksling

: Kan forveksels med stor korsnæb og hvidvinget korsnæb. Stor korsnæb er større, har tyrenakke og næb som er lige så højt som det er langt og hvor under- og overnæb er lige kraftige. Hvidvinget korsnæb kan kendes på hvide vingebånd.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet, men er mest talrig i landsdele med meget granskov.
Lille Korsnæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året, men ses mest hyppigt om vinteren (yngleperioden)

Tidsmæssig fordeling

af Lille Korsnæb baseret på Naturbasens observationer:
Lille Korsnæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Korsnæb - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Korsnæb lever af grankogler og bruger det specielle næb til flække frøskællene på langs og på denne måde frigøre de to frø der gemmer sig bag hver frøskæl. Yngler om vinteren, da der i denne periode er flest modne granfrø.

Levested

: Lever i granskov. Er meget hyppig i de vestjyske granplantager.

De senest indberettede arter i Naturbasen: