Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Giftig Rovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-8 mm. Slægten Paederus er meget karakteristisk med det rødgule pronotum og den overvejende rødgule bagkrop samt metalliske dækvinger og sort hoved. I Danmark har vi kun to forvekslingsmuligheder, som der kan læses nærmere om under forvekslings-afsnittet.

Følehornene er brunsorte med rødgul rod. Benene er overvejende rødgule med sorte lårspidser og mørkere ydre fodled. Hovedet er ca. så bredt som pronotum. Halsen er ca. halvt så bred som hovedet. Pronotum er længere end bredt, ikke eller kun lidt smallere end dækvingerne, bredest langt foran midten og tydeligt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er metallisk blå eller blågrønne, kraftigt punkterede og lidt længere end pronotum.

Giftig Rovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marianne Malmquist Obling

Forveksling

: De eneste forvekslingsmuligheder er Paederus fuscipes og Paederus littoralis.

P. fuscipes adskilles ved, at pronotum er tydeligt smallere end dækvingerne og ikke eller kun svagt tilsmalnet bagud. Desuden er den lidt mindre (6,5-7mm), dækvingerne er betydeligt længere end pronotum og benene er lidt tyndere.

P. littoralis adskilles ved, at pronotum er en anelse bredere end langt og dermed tydeligt kortere end hos Giftig rovbille og P. fuscipes. I øvrigt er pronotums sider også stærkere rundede og dækvingerne er korte, næppe længere end pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Giftig Rovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-maj. Den overvintrer som voksen og kan derfor også findes i stormopskyl i vinterhalvåret

Tidsmæssig fordeling

af Giftig Rovbille baseret på Naturbasens observationer:
Giftig Rovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Giftig Rovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er dagaktiv og lever som rovdyr. Den er i stand til at udskille et giftstof kaldt pederin, som kan give udslæt ved kontakt med huden.

Levested

: Findes på åbne og fugtige lokaliteter især ved sø-, mose- og åbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 57 - Biller XV. Rovbiller 1. del.

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org/wiki/Paederus

De senest indberettede arter i Naturbasen: