Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet til lysebrun. Pronotum og scutellum ofte med ret svagt tegnede, mørkere striber. Undersiden af bagkroppen med mørk aftegning. Bagkropsranden er veludviklet, nærmest kransformet fremstående. Længde 4-6 mm. Nymfen er ensartet lysebrun.
Lille Kranstæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Farven og striberne kan variere en del.

Forveksling

: Den kan forveksles med den langt sjældnere Stor kranstæge, som dog er betydelig større og noget mørkere, samt med den ligeledes meget sjældne Stilkøjet kranstæge. Begge disse arter har dog stilkagtigt fremstående øjne og er ensfarvede på undersiden af bagkroppen.

Udbredelse

: Den blev førhen anset for sjælden, men ser ud til at være i gradvis fremgang, og den er nu ret lokal, men udbredt på Øerne og i Østjylland. Dens forekomst er ofte tegn på en god naturlokalitet.
Lille Kranstæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kranstæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kranstæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kranstæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på forskellige urter, som markbynke, hejrenæb og kløver, idet den især suger ved rødderne og træffes på jorden eller under bladrosetterne. Der er én årlig generation.

Arten er vært for den lille snylteflue Gymnosoma nitens.

Levested

: Den findes på lavt bevoksede, tørre og varmeprægede biotoper, som heder, overdrev, strandenge og havskrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: