Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

 Figur

Kendetegn

: Længde 12-13½ cm. Ligner meget Træløber, men er mere kontrastløs og ”snavset”. Næbbet er længere og mere buet (som spovenæb), oversiden mere gråtonet, ØJENBRYNSSTRIBE SVAG OG GRÅTONET, og undersiden LYSEGRÅ - tit i kontrast til HVID STRUBE. Desuden er bagkloen kortere og mere krum, og inderste håndsvingfjer har brede, hvide spidser. Forskellene er dog ikke absolutte, og bør suppleres med stemmen.

Levevis som Træløber.

*

Stemme: Noget kraftigere end Træløbers (ret lig Jernspurv), højtliggende, skarp i klangen, og er en ganske kort, hurtig remse på 1-1½ sekund: ”tyyt-ti-ty-ti-ryi-sri” e.l. Da sangen er så kort, overhøres den let i koret af andre fuglestemmer. (Desværre imiterer Træløber ind imellem dele af Korttået Træløbers sang. Det vanskeliggør selvsagt en sikker artsbestemmelse).

*

JIZZ: Som Træløber – tjek stemmen, med mindre fuglen er fotograferet og man kan undersøge detaljer som nævnt under ”Forveksling”.

Korttået Træløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Pedersen

Forveksling

: Træløber. Små forskelle i vingetegningen ses tæt på. Korttået Træløber har jævnere gulbrunt felt over arm- og inderste håndsvingfjer med skarpere vinklede sorte afgrænsninger (giver savtakket afgrænsning bagtil). Træløber har ”forskudt” gulbrunt vingefelt, hvor fjerene har rundere afgrænsning bagtil.

Vingespids ligeledes forskellig: Korttået Træløber har runde, hvide pletter på spidsen af mørkebrune håndsvingfjer. Træløber har bredere, mere sammenflydende hvide rande på mellembrune håndsvingfjer. Korttået Træløber har mørke tertiærer med hvid spids på yderfanen og gråbrun inderfane (varmt brun hos Træløber).

Hvis de hvide felter ud mod halespidsen falder med regelmæssig afstand (som perler på en snor), er det Korttået Træløber. Falder de sådan, at der er større afstand mellem de øverste og så den nederste, er det Træløber.

I grafisk form:

KT: x x xxx

T: x xxxx

Ydermere kan man se, at spidspletterne på vingen er klart hvide hos Korttået Træløber, mens de kun er gråhvide hos Træløber.

*

På dette link ses en god illustration af vingeforskellene på de to arter: www.fugleognatur.dk...show_message

Udbredelse

: Forekommer i Mellem- og Sydeuropa samt i Nordvestafrika. Nordgrænsen for udbredelsen ligger i Danmark. Arten er nyindvandret i Danmark. Det første, sikre fund blev gjort i Gråsten Slotspark i 1930, og det første ynglefund var på Als i 1946. I løbet af de sidste 20-30 år er den ekspanderet mod nord og vest i Jylland, hvor der nu er ynglepar nordpå ved Århus og Fussingø ved Randers og vestpå ved Ribe og Varde. Den er også vidt udbredt på Fyn og Langeland. På Sjælland og Lolland forekommer enkelte par og enlige fugle. Den tætteste bestand findes i skovene i det sydøstlige Sønderjylland. Den samlede danske bestand er vurderet til 300-500 ynglepar. (Citat: Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002).
Korttået Træløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er i hovedsagen en standfugl, men den kan dog strejfe noget omkring. Tilsyneladende sker der en spredning af (ung?)fuglene i tiden aug.-nov.

Tidsmæssig fordeling

af Korttået Træløber baseret på Naturbasens observationer:
Korttået Træløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korttået Træløber - månedlig fordeling

Biologi

: Minder meget om Træløbers.

Levested

: Er knyttet til ældre skove af parkagtig karakter, gerne hvor der er mange egetræer, samt i parker ved herregårde og i byer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: