Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Hugo Jensen
    Foto: Jørgen Hugo Jensen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Anders Birchvald Jensen
    Foto: Anders Birchvald Jensen

Kendetegn

: Vingefang 14-22 mm. Hunner er størst. Hannen har den kraftigste skælddusk ved forvingeroden. Arten er let kendelig på kontrasten mellem det lyse rodfelt og det rødebrune-mørkebrune mellem- og sømfelt.
Tofarvet Frømøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Det rødbrune felt kan blive lysere eller mørkere. Rodfeltet kan være formørket.

Forveksling

: Ingen.

Udbredelse

: Udbredelsen er mere eller mindre tilfældig. Arten findes sjældent udendørs.
Tofarvet Frømøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Tofarvet Frømøl baseret på Naturbasens observationer:
Tofarvet Frømøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tofarvet Frømøl - månedlig fordeling

Biologi

: Ægget lægget enkeltvis eller i små klynger på, eller nær foderet og klækker fra få dage og op til 2 uger senere, afhængig af omstændighederne.

Larven æder al slags korn, tørstoffer (majs, tørret frugt, nødder, rosiner m.v.) og måske også tørrede insekter. Udviklingen tager fra 2 uger til 2 år. Larven danner spind og ekskrementer i det inficerede foder. Når den er fuldvoksen vandrer den, til den finder en revne at forpuppe sig i.

Puppehvilen varer 4-30 dage. Der er normalt 6 hudskifter, men under gunstige temperaturforhold kan antallet reduceret til 5 og under ugunstige forlænges til 7.

Det voksne dyr opholder sig ved foderet døgnet rundt.

Levested

: Arten holder til i kornlagre, dyrehandlere, og steder hvor fødevarer opbevares. Den er f.eks. ofte til stede i hamsterfoder. Det er en af de hyppigste arter folk møder i hjemmet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Nordeuropas pyralider.

De senest indberettede arter i Naturbasen: