Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Anton Thøger Larsen
    Foto: Anton Thøger Larsen

Atlas

: Rødbrun Kvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Kendelig ved brunlige eller rødbrune krop, det lange pronotum med sider der bagtil er omtrent parallelle og dækvingernes kraftige punkstriber.

Følehornene er rødlige, benene er gullige. Pronotum er ca. så langt som bredt, med skarpt retvinklede baghjørner og kraftigt punkteret rod. Dækvingerne er aflangt ovale.

Hoved og pronotum er oftest lidt mørkere end dækvingerne.

Rødbrun Kvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Kroppens farve er varierende, især hovedet og pronotum som variere fra at være rødbrunt til helt sort.

Forveksling

: Største forvekslingsmulighed vil være den større Gulbenet kvikløber (Paranchus albipes), som let adskilles ved at have helt upunkterede længdestriber på dækvingerne. Desuden har den et lidt kortere pronotum og er normalt væsentligt mørkere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Rødbrun Kvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men findes ofte overvintrende som vinteren, f.eks. under bark.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrun Kvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrun Kvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrun Kvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på fugtig bund i løv og mos. Arten er nataktiv og lever primært af springhaler, mider og andre leddyr. Yngler i foråret, sjældnere også om efteråret. Overvintrer som voksen.

Levested

: Primært fugtige skove, men kan også findes i moser og.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: