Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nina Brandt
    Foto: Nina Brandt
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Rødbæltet Glassværmer er en mellemstor glassværmer, med et vingefang på ca. 26 mm. Bagkroppen er sort med en rød tværstribe på midten. Forvingerne har en rødlig bestøvning ved vingeroden.

Rødbæltet Glassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten Hansen

Forveksling

: Der er 3 arter glassværmere med rød tværstribe på bagkroppen. Rødbæltet glassværmer (S. culiciformis) har rød bestøvning ved vingeroden. Rødtippet Glassværmer (S. formicaeformis) har en tydelig rødlig bestøvning yderst på forvingen og hvide skæl på siden af haletotten. Hos den tredje art, Synanthedon myopaeformis, går den røde stribe ikke hele vejen rundt om bagkroppen, men er afbrudt af en hvid stribe på undersiden af bagkroppen.

Udbredelse

: Rødbæltet Glassværmer er meldt fra alle danske distrikter. Hvor den er blevet fundet, har der ofte været mange eksemplarer. Når feromonlokning bliver afprøvet på flere lokaliteter, vil arten måske vise sig at være ret udbredt og almindelig.
Rødbæltet Glassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødbæltet Glassværmer er en af vore tidligste glassværmere. Den flyver fra midten af maj indtil midten af juli. Den kan trække til blomster, f.eks. Mosebølle, men kan også findes siddende på blade og birkestubbe, nær det sted hvor den er klækket.

Hannen kan lokkes med feromonproppen ’CUL’. Den voksne sommerfugl kan træffes flyvende hele eftermiddagen, men kommer helst til feromon i perioden kl. 14-17.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbæltet Glassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Rødbæltet Glassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbæltet Glassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i birk og el – helst i stubbe. De første år efter fældning af birke er de bedste til at søge efter larver og pupper. Larven lever mellem barken og veddet, og om foråret kan man se frisk larvesmuld stikke op af stubben, hvor der er en aktiv larve. Man kan forsigtigt stemme larve eller puppe ud af stubben og tage dem med hjem til klækning sammen med lidt træspåner og savsmuld.

Levested

: Arten foretrækker solrige steder med godt læ. Den findes ofte på fugtige steder såsom i vore højmoser og birkemoser, og da den ofte lever selskabeligt i nyligt fældede birkestubbe kan man under gunstige forhold finde mange eksemplarer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: