Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Linda Høgh Vendelbo
    Foto: Linda Høgh Vendelbo
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Stor Glassværmer (Sesia apiformis) hører til vore største glassværmere, og den ligner en stor hveps med et vingefang på 35-45 mm. Ægte hvepse har dog en kraftig indsnøring foran bagkroppen.

Stor Glassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Stor glassværmer ligner den anden store glassværmer, Seljepilglassværmer (Sesia bembeciformis). De kan dog kendes fra hinanden på forkroppens farvemønstre. Hos Stor Glassværmer er halskraven sort med gule skulderdæk. Hos S. bembeciformis er halskraven en gul streg, og skulderdækkene er sorte.(se farveskitsen, figur 1.)

Udbredelse

: Stor Glassværmer er udbredt i alle distrikter undtagen Bornholm. Den er dog mere almindelig på øerne end i Jylland.
Stor Glassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor Glassværmers flyvetid er ret lang, næsten 3 måneder. Arten kan findes fra de første dage af juni og indtil slutningen af august.

Hannen af Stor Glassværmer kan lokkes med feromonproppen der kaldes API. Der er dog noter fra Østrig om at hannen ikke flyver helt hen til feromonet, men lander ca.1 meter fra proppen og kun bliver siddende der et øjeblik. Vi ved endnu ikke om det samme er tilfældet i Danmark.

Der blev i 2008 fremstillet en ny feromonprop kaldet HOR der nu bruges i stedet for API-proppen.

Parringsflugten er ret kortvarig og foregår om morgenen og formiddagen. Flyvetiden til feromoner er derfor hovedsagelig fra kl. 8 11.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Glassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Stor Glassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Glassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Foderplanten er hovedsagelig poppel, selvom larven også kan leve i stammer af gamle piletræer.

Larven er 2-årig og forpupper sig i maj. Man kan ofte finde de gamle flyvehuller nederst i barken på gamle popler. Den voksne sommerfugl klækker tidligt på lune dage og kan findes siddende om formiddagen på solsiden af poppeltræer. Sommerfuglen flyver i det hele taget ikke ret meget. Hunnen går straks efter parringen i gang med at lægge æg på træerne.

Levested

: Arten findes især i gamle poppelhegn, hvor man også kan se de gamle flyvehuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: