Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet til brunlig og ret variabel. Længde 7-8 mm. Nymfen er lysebrun og noget behåret.
Almindelig Kanttæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Den varierer en del i farven. Især bagkropsranden kan både være helt ensfarvet, fra grønlig til orange, men kan også have en række mørke pletter.

Forveksling

: Den kan især forvekles med Mosekanttæge, som er lidt smallere og mere aflang; med Skovkanttæge, som har karakteristiske lys-mørke tegninger på bagkropsranden; med bleg kanttæge, som altid er mere gul-grå i farven; samt med Tørkekanttæge, som normalt er større og har kraftigere ben.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig over hele landet, og er uden tvivl den hyppigst forekommende kanttæge her i landet.
Almindelig Kanttæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kanttæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kanttæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kanttæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den kan leve på mange forskellige planter, som ærteblomster, kurveblomster, læbeblomster og Storkenæb. Der er normalt én årlig generation, men en 2. generation kan muligvis forekomme.

Levested

: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, også på kulturpræget bund og ofte i stort antal på brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: