Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Sortplettet Agerrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Hovedet er sort. Pronotum er sort med gult sideparti, som fortil er smalt og bagtil bred. Dækvingerne er rødgule med sort scutellarparti, rod og siderand. Bagkroppen er sort, men svagt lysere bagrande på rygledende. Benene er gullige og følehornene er brunlige med gullig rod.

Hovedet og pronotum er ubehårede. Bagkroppen er langt tilspidset.

Sortplettet Agerrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Tachyporus pusillus ligner lidt, men den har meget mørkere dækvinger. Desuden er pronotums gullige sideparti og den sorte midte ikke lige så skarpt adskilte som hos Sortplettet Agerrovbille.

Tachyporus nitidulus kan også have mørkt pronotum med lysere sider, men heller ikke her er kontrasten mellem det gule og sorte parti nær så stor som hos Sortplettet Agerrovbille, og pronotums midte er aldrig helt sort. Desuden er den meget slankere.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Sortplettet Agerrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, eftersom de voksne dyr overvintrer. Den er dog noget fåtallig midt på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Sortplettet Agerrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortplettet Agerrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortplettet Agerrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes ofte i mos, løv, kompost, opskyl mm.

Levested

: Kan findes i næsten enhver naturtype. Den kan også findes i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: