Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Vivi Hjorth Hansen
    Foto: Vivi Hjorth Hansen
  • Fotograf: Michael  Winther
    Foto: Michael Winther

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Ribsglassværmeren er en lille, spinkel glassværmer med et vingefang på ca. 20 mm. Bagkroppen er sort med 3 (hun) eller 4 (han) ganske smalle gule tværstriber.

Ribsglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Forveksling

: Ribsglassværmeren kendes fra andre glassværmere på det spinkle udseende samt de 4 smalle gule tværstriber på den sorte bagkrop (hannen). Arten kan minde om den sjældne art Synanthedon flaviventris, men flaviventris har sorte skulderklapper (tegulae), mens Ribsglassværmerens skulderklapper er gule (se figur 1.)

Udbredelse

: Ribsglassværmeren er udbredt og almindelig i alle danske distrikter. Der synes dog at være færre observationer i Jylland, og arten er ikke meldt fra distrikt Vestjylland. Udbredelseskortene vil sandsynligvis blive rettet, når der bliver foretaget mere omfattende undersøgelser med feromoner i 2008.
Ribsglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne Ribsglassværmer hører til de tidligste glassværmere. Den flyver allerede fra slutningen af maj og indtil midten af juli. Sværmeren kan i denne periode ses sugende på for eksempel blomster af andre haveplaner, såsom snebær og jasmin.

Voksne hanner kan i flyvetiden lokkes til feromonfælder, der indeholder feromonproppen ’TIP’. Hvis der ikke skal indsamles belægseksemplarer, noterer man blot antal, dato, findested, klokkeslæt og lukker dem derefter ud igen. Dyrene tager ingen skade i de levende-fangende fælder så længe man røgter dem dagligt.

Hannen kan flyve til feromoner lige fra kl.9 om formiddagen til ca. kl. 18 om aftenen. Dog flyver de fleste eksemplarer om eftermiddagen: kl.14-18.

Tidsmæssig fordeling

af Ribsglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Ribsglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ribsglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er enårig og lever i grene af ribs, solbær og stikkelsbær. Hvis skuddene af disse planter har for få blade og viser spor af boremel i stænglerne skyldes det ofte larver af ribsglassværmeren. Larven forpupper sig i løbet af maj og puppen klækker fra slutningen af maj.

Levested

: Ribsglassværmeren er meget udbredt, men man overser den dog let, fordi den er så lille. Foderplanterne er haveplanter, så ribsglassværmeren findes især i byer med mange nyttehaver samt på gamle byggetomter eller i kolonihaver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: