Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Michael  Hammelsvang Jørgensen
    Foto: Michael Hammelsvang Jørgensen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Rødbrystet Torpedoløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Rødbrystet torpedoløber er en let genkendelig art med den karakteristiske rødgule farve på oversiden, som gør at den adskiller sig fra de andre arter i slægten. Den er i mellem 6-9 mm lang med et sort hoved, rødgule følehorn og ben samt med et mørkere rødgult bryst (pronotum). Derudover har arten sorte dækvinger og sort bagkrop. Dækvingerne er kraftigere stribede og parallelle. Brystet er kun lidt bredere end det er langt og er bredest på midten. Brystet er det glat og fladtrykt i siderne ved roden, og brystets siderande er parallelle bagtil.
Rødbrystet Torpedoløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Brystets rødgule farve kan variere i styrke. På trods af dette er rødbrystet torpedoløber stadigvæk forholdsvist genkendelig. Mandiblerne kan variere fra sorte til rødlige.

Forveksling

: Rødbrystet torpedoløber kan forveksles med Calathus cinctus, hvis dens rødlige brystfarve er svag i styrke. Calathus cinctus adskiller sig fra C. melanocephalus (Rødbrystet torpedoløber) ved at have et brunt hoved og brune dækvinger . Ellers er den let genkendelig på dens rødlige brystfarve.

Udbredelse

: Rødbrystet torpedoløber er udbredt over hele Europa i lavlands habitater og i en vis udstrækning i alpine arealer op til midten af det alpine område. Derimod findes den ikke i Monaco, San Marino, Vatikanet og på forskellige Asiatiske, Afrikanske samt Europæiske øer
Rødbrystet Torpedoløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødbrystet torpedoløber har flyvetid fra april til september

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Torpedoløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Torpedoløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Torpedoløber - månedlig fordeling

Biologi

: Rødbrystet torpedoløber er holometabol, hvilket betyder, at den har en fuldstændig forvandling fra larvestadie til voksenstadie med et mellemliggende puppestadie. Arten er nataktiv og har sin reproduktive periode i august-september i Skandinavien, mens den i Holland har fra juli-august. I begge områder har arten en årlig livscyklus, hvor larverne overvintrer og kommer frem som unge voksne i det efterfølgende forår. En varierende del af den tidligere populations ældre biller overvintrer til næste år og kan derved reproducere for anden gang. Rødbrystet torpedoløber lever sandsynligvis primært som carnivor, både som voksen og larve. Arten er vingedimorf, hvilket betyder, at vingerne kan have to forskellige længder. Vingerne kan dermed enten være stærkt reducerede og korte eller fuldt udviklede og lange. Denne vingedimorfi er genetisk bestemt. Det som styrer, hvorvidt individerne får korte eller lange vinger, er omgivelsernes temperatur og forhold samt kvaliteten af den føde, som er tilgængelig under den del af larveudvikling, hvor vingen udvikles

Levested

: Rødbrystet torpedoløber er en meget eurytop art. Dette betyder, at den lever på meget forskelligartede jordtyper. Arten er en græslandsart, som forekommer på åbne, nøgne og tørre jordtyper, som er grovkornet og veldrænet særligt på sandjord, men også på landbrugsdyrket jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor. Biller XXIV Sandspringere og løbebiller. Gads Forlag. 1968

archive.org...2up

www.thewcg.org.uk...0088

Nylund, L. (1991) Metabolic rates of Calathus melanocephalus (L.) (Coleoptera, Carabidae) from alpine and lowland habitats (Jeløy and Finse, Norway and Drenthe, The Netherlands). Comp. Biochem. Physiol. Vol 100A, No. 4 pp. 853-862.

Lindroth, Carl H. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ento-mologica Scandinavica 17 (2). E. J. Brill/Scandinavian Science Press LTD, 1986

Aukema B (1990) Wing-length determination in two wing-dimorphic Calathys species (Coleoptera: Carabidae) Hereditas 113: 189-202

Filippov B. Yu. (2006) Seasonal Aspects of Life Cycles in Calathus Melanocephalus and C. micropterus (Coleoptera, Carabidae) in the Northern Taiga. Entomological review Vol. 86 No. 8

en.wikipedia.org...Calathus_melanocephalus

De senest indberettede arter i Naturbasen: