Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Pur-Løg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Pur-Løg er let kendelig ved sin kraftigt tuede vækst og milde løglugt og -smag.

Bladene er trinde, hule og indtil 30 cm. lange.

Blomsterne er violette-lyserøde,og sidder i en tætblomstret, endestillet kugleformet blomsterstand, der har 2 støtteblade. De blomsterbærende skud er lidt længere end de grundstillede blade.

Modsat flere andre løgarter har den ingen yngleknopper.

Pur-Løg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Erik Bjerre

Forveksling

: Ingen andre løgarter har kombinationen af tæt tuestillet vækstform og trinde, hule blade.

Kina-Løg, Allium tuberosum, har lange, smalle blade, der virker fladtrykte og næsten ikke er hule, og desuden hvide blomster i en kortstilket skærm, ikke meget ulig ramsløgs. Kina-Løg har middelstærk hvidløgssmag, og bruges på samme måde som Pur-Løg. Det er muligt, at den nu og da forvilder sig.

Udbredelse

: Sandsynligvis oprindelig og hjemmehørende på NØ-Bornholm.

Pur-Løg er en almindeligt dyrket køkkenurt; og den ses ret almindeligt forvildet i og omkring byer, landsbyer og gårde.

Men den er oprindelig som vildtvoksende på og ved strandklipper på Nordøstbornholm i Svaneke-området.

Den findes som vildtvoksende hist og her langs svenske og finske kyster op til lidt nord for Stockholm. linnaeus.nrm.se...allisch

Pur-Løg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og er stedsegrøn i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Pur-Løg baseret på Naturbasens observationer:
Pur-Løg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pur-Løg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Allium er den det gamle latinske navn for Hvid-Løg, Allium sativum. Det latinske artsnavn scoenoprasum er af græsk skhoinos=siv og prason=porre - og sigter til plantens sivlignende blade. Det danske "Pur-" er afledt af Porre (Allium porrum), altså "Porre-Løg".

Levested

: Næringsrige steder i og omkring byer, og som vildtvoksende i klippeterræn ved kyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: