Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg

Atlas

: Barynotus obscurus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-9 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen.

Kroppen er brunligt skælklædt. Benene og følehornene er sortbrune.

Snuden er længere end bred, med tydelig midtfure. Pronotum er bredere end langt og bagud tydeligt tilsmalnet, på midten med en antydet længdefure. Dækvingerne har lyse, halvt opstående hår på alle stribemellemrum. Stribemellemrummene er mere eller mindre ensartet flade eller svagt hvælvede, 5. og 7. stribemellemrum forener sig med hinanden lige bag skulderen. Dækvingernes skælklædning er ret mat uden tydeligt metalskær. Striberne er fint punkterede.

Følehornenes 2. svøbeled (dvs. 3. følehornsled når skaftet medregnes) er ca. dobbelt så langt som bredt, som regel lidt længere end 1. svøbeled. 3. svøbeled er tydeligt længere end bredt. 7. svøbeled er ca. så langt som bredt. Lårene er utandede og kløerne er ikke sammenvoksede ved roden.

Barynotus obscurus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristoffer Hansen

Forveksling

: Barynotus moerens adskilles let ved at have skiftevis flade og tydeligt hvælvede stribemellemrum, hvoraf de flade mellemrum helt mangler behåring eller børster. Derudover er 5. og 7. stribemellemrum forenede længere bagud, et godt stykke bag skuldrene.

Den sjældne Barynotus squamosus adskilles ved at pronotum kun er svagt tilsmalnet bagud samt ved at dækvingernes skælklædning er blankere, ofte med metalskær, og normalt tydeligt lysere. 3. svøbeled er som regel ikke eller meget lidt længere end bredt.

Tropiphorus-arterne kan ligne en del ved første øjekast, men adskilles ved at have længdekøl på pronotum, ved at mangle snudens længdefure, ved at kløerne er sammenvoksede ved roden og ved højst at have børster eller hår på hvert andet stribemellemrum. Derudover er de mindre (højst 6,3 mm). T. elevatus adskilles yderligere ved at have skiftevis flade og hvælvede stribemellemrum.

Lucerneøresnudebille (Otiorhynchus ligustici) har meget længere følehorn, især skaft, og har ikke tydelige dækvingestriber.

Brug evt. danbiller.dk/ under artsbestemmelsen, hvor billeder af alle arterne kan findes i høj kvalitet.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Barynotus obscurus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes det meste af året, men især maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Barynotus obscurus baseret på Naturbasens observationer:
Barynotus obscurus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Barynotus obscurus - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på mange forskellige lavtvoksende planter.

Arten formerer sig formentligt partenogenetisk hos os og kan, ligesom slægtens andre arter, ikke flyve eftersom flyvevinger mangler.

Levested

: I mere eller mindre åbne naturtyper, både på fugtig og tør bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: