Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Stenholt
    Foto: Henrik Stenholt
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Laven har ret tyndt, indtil 10 cm. bredt løv med bølget-kruset rand, hvor oversiden er grønliggrå, ofte med et blåligt skær. Undersiden er oftest sortbrun, men lysere mod randen; den kan dog nogle gange være hvidlig til lysebrun.

Ved randen af thallus (løvet) sidder der ofte soredier eller isidier (begge er små samlinger af ynglelegemer, der indholder både svampeceller og celler af de grønalger, som laven snylter på.

Eventuelle frugtlegemer sidder på løvets rand, men mangler næsten altid.

Blågrå Papirlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Blågrå Papirlav er en ret karakteristisk art og der er ikke oplagte forvekslingsmuligheder.Dog KAN den ,Umiddelbart forveksles med Parmelia sulcata, (Rynket skållav)der dog har tydelige pseudocypheller(hvidt netagtigt mønster) på løvets overside.Denne forskel kan oftest kun ses ved forstørrelse af fotos og er en Vigtig skillekarakter mellem de to arter.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Blågrå Papirlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Blågrå Papirlav baseret på Naturbasens observationer:
Blågrå Papirlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blågrå Papirlav - månedlig fordeling

Biologi

: Laver er dobbeltorganismer af en (i reglen) sæksporesvamp, som snylter på alger eller cyanobakterier, der er indesluttet i løvet, og ved deres fotosyntese skaffer kulhydrat til laven.

Hos Blågrøn Papirlav drejer det sig om cyanobakterien ("blågrønalgen") Dichotrix.

Levested

: Den vokser på barken af både løv- og nåletræer i og uden for skov. Den kan også findes på andet træ, f.eks. gærdselstolper. Den er vidt udbredt, men mangler i de mest N-påvirkede områder i agerlandet m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ulrich Söchsting: Dansk Lavflora 1999 (evt. nyere udgaver) - kompendium el.l., som kan læses på Nettet og downloades, f.eks. her: isis.ku.dk...blob...

Flora i farver 2,M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978, ISBN 87-567-2967-7LAVAR, Roland Moberg og Ingar Holmåsen, STenströms Bokforlag, Stockholm 2008, ISBN 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: