Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Pai Tobias Skov Andresen
  Foto: Pai Tobias Skov Andresen
 • Fotograf: Per Schans Christensen
  Foto: Per Schans Christensen
 • Fotograf: Jane Aasted Ditzel
  Foto: Jane Aasted Ditzel

Kendetegn

: 19-22 cm, vingefang 30-35 cm, vægt 16-25 g. Rødbrun pande og strube. Blåsort metalglinsende overside og gullig hvid på undersiden. Meget forlængede halefjer. Ungfugle mere matte farver og kortere halefjer.
Landsvale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Variation

: Ingen

Forveksling

: Bysvale, digesvale. Bysvalen har meget kortere halefjer og mangler den rødbrune pande. Digesvalen har et tydeligt brunt brystbånd. Bysvaler og digesvaler har en mere flaksende, nærmest nervøs, flugt end landsvaler.

Udbredelse

: Hele landet. Udbredt i Europa, Nordafrika, Asien og Nordamerika.

Siden 70erne er svalernes antal reduceret med ca 25%. Man mener, det primært skyldes reduktionen af husdyrhold i Danmark. Andre forhold som tørke i vinterkvarteret og dårligt vejr på trækruten, kan fra år til år betyde store variationer af antallet af fugle, der når DK.

Landsvale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Landsvalere ankommer til landet i marts-april og vender tilbage til vinterkvarterene i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Landsvale baseret på Naturbasens observationer:
Landsvale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Landsvale - månedlig fordeling

Biologi

: Landsvaler får to kuld æg om året. Første kuld i begyndelsen af juni og andet kuld i slutningen af juli. 4-7 æg. Klægning efter 14 dage og ungerne fodres på reden i tre uger. Reden formes som en halvskål og placeres gerne indendørs i staldbygninger. Er meget territoriale, og da rederne placeres med ned til 50 cm mellemrum, har hannerne sommeren igennem kampe, hvor de jager hinanden i luften.

Lever udelukkende af insekter, der fanges i luften.

Landsvaler samles ofte i meget store flokke, inden de trækker sydpå om efteråret.

Levested

: Åbne og bebyggede områder. Antallet er størst i områder med meget landbrug, hvor der er mange fluer.

De senest indberettede arter i Naturbasen: