Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Hatten er indtil 8 cm. bred og meget slimet og flødefarvet ud mod randen, men i reglen med en mere læderbrun midte. Slimen indeholder hvide slørrester. Der er ret få trekantede lyse skæl ud mod randen.

Stokken er 3-6 x 0,7-1,2 cm. fibret og med hvide slørrester, flødefarvet til læderbrun.

Unge eksemplarer har i reglen et tydeligt slør af hvide slimtråde fra hatranden til stokken.

Lamellerne er i starten hvide, men bliver snart mere eller mindre læderbrune af sporerne.

Sporefarven er læderbrun som hos øvrige skælhatte.

Løv-Skælhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Det kan være næsten umuligt at erkende skæl på den slimede hat.

Forveksling

: En ret karakteristisk art. Den kan forveksles med Gran-Skælhat, der har mørkere hat og hatmidte og mere rødbrun stok, og i mere udpræget grad vokser på flis o.a. dødt træ.

Porcelænshat, som også er en meget slimet sag, har hvide lameller og vokser på dødt løvtræ, mest bøg.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder landet over.
Løv-Skælhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses september-januar og er hyppigst hen på sæsonen, gerne i oktober-november.

Tidsmæssig fordeling

af Løv-Skælhat baseret på Naturbasens observationer:
Løv-Skælhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løv-Skælhat - månedlig fordeling

Biologi

: En nedbrydersvamp, der ikke danner mykorrhiza.

Levested

: Den vokser i løv- og nåleskov, især i bøgeskov og især på mere næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: