Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Geertz
    Foto: Torben Geertz
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Vingefang: 40-49 mm. Grundfarven teglfarvet - orange, gråorange eller grårød. Hunnen med grå bagvinger. Både for- og bagvinge gråbrunt bestøvede, ofte meget kraftigt. Mellemlinierne på forvingen og tværlinien på bagvingen mørkegrå, ydre mellemlinie og bagvingens tværlinie ofte dobbelte. På for- og bagvinge en sortgrå midtplet, på forvingen desuden en gråkantet, lille hvid prik nær spidsen.

Hunnen er væsentligt mere smalvinget end hannen.

Hannens følehorn stærkt fjerformede.

Arten tages mest på lys, dog mest hannen, da hunnen enten er meget lidt flyvende eller lidet lyssøgende.

Løvfaldsmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henny Filbert

Forveksling

: Ligner i nogen grad flere af de andre målere med gyldne farver.

Udbredelse

: Kendt fra hele landet, men optræder normalt ikke i større tal.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Centralasien til Rusland, Nordafrika og Vesteuropa op til Mellemskandinavien.

Løvfaldsmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra medio september til primo november.

Tidsmæssig fordeling

af Løvfaldsmåler baseret på Naturbasens observationer:
Løvfaldsmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løvfaldsmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grenlignende, brun; lever fra maj til juli på mange forskellige løvtræer og buske, bl.a. eg, pil, slåen, hvidtjørn og birk.

Overvintringen sker som æg og forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: I skove, krat, markhegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: