Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Liljekonval overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Liljekonval er ca. 25 cm høj og har en kantet stængel med indtil 12 hængende, velduftende blomster i ensidig klase. Blomsterne er hvide eller svagt lyserøde, helkronede og med 6 tilbagebøjede flige. Der er i reglen 2 (sjældnere flere) grønne løvblade, der omfatter stænglen. Nederst på stænglen findes ca. 5 skedeagtigt omfattende grønne til violette reducerede blade. Jordstængen er krybende. Frugten er en bæragtig frugt.
Liljekonval
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Højden kan variere fra 10-25 cm. Antallet af blomster varierer fra 6 -12. Antallet af frø ligger mellem 2 og 6.

Forveksling

: Planten ligner ikke andre danske planter, og der er derfor næppe nogle forvekslingsmuligheder.

Kun ud fra en meget overfladisk betragtning kan den forveksles af ukyndige med andre bredbladede enkimbladede som Stor Konval, Majblomst og evt. Ramsløg. De første er også giftige, den sidste er spiselig og anvendt i bl.a. Det Ny Nordiske Køkken og kan om ikke andet kendes på sin kraftige hvidløgslugt, som de andre nævnte ikke har.

Udbredelse

: Arten er almindelig i det meste af Danmark.
Liljekonval - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Liljekonval blomstrer maj-juni. Bladene er karakteristiske og kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Liljekonval baseret på Naturbasens observationer:
Liljekonval - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liljekonval - månedlig fordeling

Biologi

: Liljekonval er en bestanddannende, flerårig urt med krybende jordstængel. Hele planten er meget giftig og indeholder de samme giftstoffer som Fingerbøl (digitalis-glykosider), dvs. stoffer der stimulerer hjerterytmen og får hjertet til at slå hurtigere. Indtagelse kan forårsage hjertestop.

Artsnavnet kommer af følgende:

De gamle botanikere kaldte planten "Lilium convallium" = "dalenes lilje". Heraf "Convallaria" fra "Convallis" = dal. Artsnavnet "majalis" er "hørende til maj måned".

Levested

: Arter lever i skove, på skrænter o.l. Liljekonval har en såkaldt u-formet fordeling på jordbundsklasserne og findes hyppigt på både morbund og frodig, kalkholdig bund, medens den så at sige mangler i mellemklasserne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: