Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

 Figur

Atlas

: Rynket Rose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tæt bestanddannende busk, 20-200 cm høj med talrige tætsiddende rette barktorne og stive stikkende hår. Spredte uligefinnede blade med 5-9 rynkede, på oversiden skinnende mørkegrønne, på undersiden matte tæthårede, rund-savtakkede småblade.

5-talligt bloster med talrige støvdragere og grifler. Blomsterne er som regel enlige eller fåtallige med helrandede blivende bægerblade og mørkt rosa eller hvide kronblade. De røde hyben har talrige nøddeagtige frugtanlæg og er svagt fladtrykte kugleformede, 2-3 cm i diameter og er oftest glatte.

Rynket Rose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Kan have en mere eller mindre spredt vækst med underjordiske rodstængler på op til 2-3 meter med korte ovenjordiske oprette blad- og blomsterbærende skud.

Kronbladene kan undertiden også være lyst lilla.

Hybenet kan undertiden være sparsomt kirtelhåret.

Forveksling

: Ingen

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet i kystegne, men er hyppigt plantet indlands.
Rynket Rose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august

Kan ses hele året, da den ikke kan forveksles med andre planter, heller ikke i bladløs tilstand.

Tidsmæssig fordeling

af Rynket Rose baseret på Naturbasens observationer:
Rynket Rose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rynket Rose - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig

Bestøves af generalistinsekter så som Bombus, Apis melifera og større biller.

Hyben med de talrige smånødder spredes lokalt vha. fugle- og pattedyr (sidstnævnte især gnavere, men formodentligt også hare og ræv) der transporterer hybenet væk fra moderplanten. Hybenet har flydeegenskaber og kan holde sig flydende i op mod 1 år i saltvand, hvilket tillader en betragtelig langdistancespredning.

Rynket rose invaderer især tørre kysthabitater, hvor den ændrer plantesamfundet. Antallet af planter mindskes ved stigende dækningsgrad af Rynket rose og den udkonkurrerer lystilpassede planter, mens antallet af skyggetolerante planter forøges med stigende dækningsgrad. Den er ligeledes istand til at udkonkurrere Klit-rose, Krybende pil og Gråris.

Rynket rose ændrer den fysiske dynamik i klitsystemer ved at fiksere sandet (netop denne egenskab er grunden til, at den er hyppigt plantet i sandede kystnære områder for at forhindre sandflugt). Således fjernes den naturlige dynamik i klitterne, og de arter der er tilpasset denne naturlige forstyrrelse bliver dermed negativt påvirket.

Levested

: Introduceret fra Østasien.

Findes i Danmark både plantet i haver og sommerhusområder og naturaliseret i kystnære habitater.

Hjemmehørende i Japan, Kurillerne, Kamtjatka, Sakhalin, østlige Rusland, Koreanske halvø og nordøstlige Kina

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bruun H.H. 2005. Rosa rugosa Thunb. ex Murray. Journal of Ecology 93, 441-470.

Frederiksen, S., Rasmussen, F.N. & Seberg O. Dansk Flora. 2006. Gyldendal

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005. Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal

Weidema I. 2006. NOBANIS Invasive Alien Species Fact Sheet Rosa rugosa. In: From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species NOBANIS www.nobanis.org, Date of access 31/05/2008.

Weidema I., Ravn H.P., Vestergaard P., Johnsen I. & Bruun H.H. 2007. Rynket rose (Rosa rugosa) i Danmark. Rapport fra workshop på Biologisk Institut, Københavns Universitet 5.-6. september 2006. Biologisk Institut, Københavns Universitet, Skov- og Landskab, Københavns Universitet, samt Skov- og Naturstyrelsen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: