Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Almindelig Dværgløvefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Græsgrøn-mørkegrøn grundfarve.

En spæd enårig plante med nedliggende, højst 15 cm. lange stængler og fligede blade. akselbladene er grovtakkede, ikke delt mere end højst 1/3 ned fra randen.

Frugterne er grønlige og har udstående bægerblade. Blomsterne sidder i bladhjørnerne ved akselbladene og er ofte delvis dækkede af disse.

Almindelig Dværgløvefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Forveksling

: Når man har planten i hånden eller tæt på er slægten let at kende og ligner ikke så meget andet. Der er dog en meget overfladisk lighed med små planter med nedliggende vækst som Brudurt, men denne har helt anderledes blade.

Den kan være svær at kende fra den anden art i slægten Småfrugtet Dværgløvefod; men denne har tydeligt forskellig gulgrøn grundfarve, frugter med udadbøjede bægerflige og akselblade, der er fligede, delt ca. til midten.

Udbredelse

: Førhen var den et almindeligt ukrudt. Nu er hyppigheden vigende p.g.a. herbicidsprøjtning. Den forekommer nu hist og her til temmelig almindeligt i morænejordsegne - og er ellers ret sjælden.
Almindelig Dværgløvefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Dværgløvefod baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Dværgløvefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Dværgløvefod - månedlig fordeling

Biologi

: En spæd, enårig plante, der bestøves af pollensamlende insekter, men sikkert oftest har selvbestøvning.

Den danner frøpuljer i jorden. Og derfor kan den pludselig dukke op, hvor forholdene er gunstige for arten.

Etymologi:

Slægtsnavnet Aphanés er græsk for "uset", "ubetydelig" og hentyder til plantens fremtræden.

Dværgløvefod hentyder til det ret nære slægtskab til Løvefod, som den dog slet ikke ligner.

Artsnavnet arvensis er "voksende på dyrkede marker" (latin) og almindelig er intetsigende, men et eller andet skal den jo hedde.

Levested

: Den vokser som ukrudt i vintersædsmarker og ses også på nye brakmarker, ruderater, på havejord o.l., når dens frøpulje aktiveres.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032

De senest indberettede arter i Naturbasen: