Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Martin Sjøstrøm
    Foto: Martin Sjøstrøm

Atlas

: Småblomstret Balsamin overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 50 cm. høj sommerenårig (spirer om foråret) plante.

Blomsterne er ret små, bleggule og med lige spore. De sidder i ret fåblomstrede stande på lange oprette stilke.

Bladene er ægformede, stilkede og skarpt takkede.

Frugten er en kapselfrugt, der også i moden tilstand er grøn og saftspændt, og med elastiske klapper, der eksploderer ved den letteste berøring og slynger frøene væk. Kapslens 5 klapper ruller sig op fra neden og slynger frøene bort, medens en midtsøjle står tilbage.

Småblomstret Balsamin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Forveksling

: Når den er i blomst er der ingen forvekslingsmuligheder. Spring-Balsamin har meget større blomster.

Vegetativt kan Småblomstret- og Spring-Balsamin ligne hinanden lidt; men hvor Småblomstret Balsamin har skarpt takkede blade, er de rundtandede hos Spring-Balsamin.

Udbredelse

: Den er meget almindelig på egnede voksesteder i Nordøstsjælland og efterhånden temmelig almindelig til almindelig i det øvrige land vest for isens hovedstilstandlinje, og mindre almindelig i Vest- og Midtjylland - og heller ikke så almindelig på Bornholm.

Småblomstret Balsamin er ikke oprindelig i den danske flora. I forrige århundrede blev den indført til botaniske haver i Mellemeuropa og spredte sig i naturen herfra. I Danmark blev den første gang fundet i 1861 ved Sjælsø, formentlig indslæbt med frøblandinger. Siden bredte den sig voldsomt i Nordøstsjælland både som ukrudt i parker og haver og som skovbundsplante. I nyere tid har den også bredt sig voldsomt i resten af landet.

Småblomstret Balsamin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Småblomstret Balsamin baseret på Naturbasens observationer:
Småblomstret Balsamin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småblomstret Balsamin - månedlig fordeling

Biologi

: En sommerenårig plante med insektbestøvning og aktiv slyngspredning af frøene.

Slægtsnavnet Impatiens betyder utålmodig, ømfindtlig og sigter til, de ved mindste berøring opspringende frugter.

Balsamin hidrører fra planten Impatiens balsamina, der blev bragt til Europa i 1600-tallet af portugiserne. Det er oprindelig et græsk plantenavn, der betegnede en eller anden balsamholdig plante.

Det danske navn småblomstret skal ses i sammenligning med Spring-Balsamin, der har meget større blomster.

Levested

: Skov, parker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: