Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen

Atlas

: Blåmunke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 2-tårig og består 1. år af en en pælerod og roset af aflange, krusede, stivhårede og i randen fint savtakkede blade. Næste år vokser der fra rosetten en eller flere indtil 50 cm. lange. oprette til opstigende stængler, som er stivhårede forneden og bærer smalle og ustilkede, bølgede blade. Dog er den næsten bladløs foroven. Øverst sidder et antal kurvagtige blomstersamlinger.

Blomsterstanden er kurvlignende og består af små, lysviolette, kortstilkede blomster samlet i stande omgivet af svøbblade. Den enkelte blomst er dybt 5-fliget og omgivet af 5 smalle bægerblade.

Blåmunke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Blåhat er en langt kraftigere plante med kurvlignende blomsterstande, men uregelmæssige randblomster i kurven, og fligede blade. Den vokser i reglen langt mere næringsrigt end blåmunke: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Due-Skabiose har rundagtige blomsterhoveder og findelte blade med meget smallere flige: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Blåmunke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Blåmunke baseret på Naturbasens observationer:
Blåmunke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåmunke - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Jasione er et gammelt græsk navn for en ukendt blante og har grundbetydningen "helbredende". Montana: voksende i bjerge.

Levested

: Sandede og næringsfattige bakker og overdrev, grå klit m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: