Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Atlas

: Tvepibet Lobelie overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er nærmest en vandplante og består af et grundstillet roset af cylinderformede, hule blade, som indeholder 2 store luftkanaler (d.v.s. er "tvepibede",hvor man tænker på orgenpiber).

Bladrosetterne er normalt vanddækkede.

Stænglen rager indtil 60 cm. op og er bladløs bortset fra nogle få skælagtige højblade. Stænglen bærer 3-5 lidt uregelmæssige, 5-tallige nikkende lyseblå eller blåhvide blomster.

Tvepibet Lobelie
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Den kan undertiden ses vokse og blomstre på tør bund, hvor grundvandet står højt.

Forveksling

: Tvepibet Lobelie kan i blomst næppe forveksles med andre planter fra den danske flora.

I vegetativ tilstand kan grundbladene forveksles med strandbos, som ofte findes på samme lokalteter, men kan kendes på de 2 tydelige luftkanaler.

Udbredelse

: Tvepibet Lobelie er sjælden og stærkt på retur i Danmark på grund af ødelæggelsen af dens levesteder: klarvandede, næringsfattige søer.

Den findes kun i Nord- og Vestjylland og på Læsø.

Efter 2000 er den registreret på 19-20 lokaliteter.

I rødlisten er den karakteriseret med LC (least concern, ikke truet), men den vil sandsynligvis få en højere truetheds-kategori.

Den har tidligere fandtes i Gurre Sø i Nordøstsjælland, men forsvandt, da den forhen meget renvandede sø blev eutrofieret fra ca. 1950 eller lidt senere. Søens tilstand er nu i betydelig bedring, i 1991 blev Tvepibet Lobelie og Strandbo genfundet i et lille område ved søens østbred. Den aktuelle status kendes ikke.

Tvepibet Lobelie - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september. Når den ikke er i blomst overses den let, men kan kendes fra Strandbo på bladenes 2 luftkanaler.

Tidsmæssig fordeling

af Tvepibet Lobelie baseret på Naturbasens observationer:
Tvepibet Lobelie - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvepibet Lobelie - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig bundgroende vandplante med trævlerod.

Den har næsten altid selvbestøvning, fordi støvknapperne åbner sig inden blomsten og afsætter deres støv på griflen.

Den har en ret effektiv vegetativ formering ved at der danner sig skud i de ældre rosetblades hjørner, som kan løsrive sig og føres omkring med vandstrømme.

Etymologi:

LObelie er efter den flamske læge og botaniker Matthias de Lobel 1538-1616(latiniseret til Lobelius).

Artsnavnet dortmanna er efter den hollandske apoteker Dortmann (1700-tallet).

Tvepibet hentyder til bladenes 2 store luftkanaler.

Som andre vandplanter med lignende voksested (bl.a. Strandbo og arter af Brasenføde) kan den udnytte hydrogencarbonat (HCO3-) fra bundsediment og vand direkte i fotosyntesen.

Levested

: Klarvandede, sure klit- og hedesøer på lavt vand eller i bredzonen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: