Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Trine Øllegaard Syvmand
    Foto: Trine Øllegaard Syvmand
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Nøgleblomstret Klokke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En dunhåret, indtil 70 cm. høj, flerårig plante med skråt opstigende jordstængel og langstilkede, ovale grundblade, der er fint takkede i randen og har mere eller mindre hjerteformet grund. Stængelbladene er kortstilkede til siddende.

Blomsterne er mørkeblå eller mørkt blåviolette og sidder i tætte, mangblomstrede hoveder for enden af stænglen; er er i reglen også nogle få blomster i de øvre stængelblades hjørner.

Nøgleblomstret Klokke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Hjulgaard

Variation

: Hvide eller blege udgaver af blomsterne forekommer, som det er tilfældet for mange rød- og blåblomstrede blomsterplanter.

Forveksling

: En ret let kendelig art, skelnelig fra andre i slægten på den tætte, endestillede blomsterstand.

Den dyrkes også, og den dyrkede form er lidt kraftigere og mere storblomstret, men ligner vildformen meget.

Udbredelse

: Temmelig sjælden på kalkbund på Sjælland og i Nordjylland, ellers sjælden eller fraværende.

Den er gået tilbage p.g.a. tilgroning, opdyrkning og tilplantning er voksestederne.

Nøgleblomstret Klokke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Nøgleblomstret Klokke baseret på Naturbasens observationer:
Nøgleblomstret Klokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nøgleblomstret Klokke - månedlig fordeling

Biologi

: en flerårig urt med insektbestøvning.

Slægtsnavnet er forklaret under Nældeblomstret Klokke. Glomerata er latin for nøglestillet og hentyder som det danske navn til blomsterstandens udformning.

Levested

: Overdrev, skråninger og vejkanter - i reglen hvor bunden er stærkt kalkpræget.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: